Servicedeklaration – Ansökan om ekonomiskt bistånd

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag till den enskildes försörjning som beviljas enligt socialtjänstlagen. Du har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd om dina inkomster inte räcker till att försörja dig och din familj. Bidraget ska utformas så att det ger den enskilde en skälig levnadsnivå och stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vad kan du förvänta Dig av oss?

  • Du får träffa en handläggare inom 4 veckor från det att en första kontakt har tagits med enheten om ett nybesök.
  • Du får skriftligt beslut med tydlig information om varför vi har beviljat eller avslagit din ansökan. 
  • Du får ett beslut inom 14 dagar från att din ansökan är komplett vid ett nybesök och inom 10 dagar vid en återansökan.
  • Du får hjälp att överklaga ditt beslut om du önskar hjälp med detta. 
  • Du kan nå oss på våra telefontider varje vardag, om enheten har öppet.
  • Du kan förvänta dig en tydlig information om rätten till bistånd och hur en utredning går till.

Vad förväntar vi oss av Dig?

  • Du lämnar oss de uppgifter vi behöver och kommit överens om, för att kunna handlägga ditt ärende på utsatt tid och kunna göra en korrekt bedömning.
  • Du meddelar återbud om du inte kan komma på bokad tid.
  • Du lämnar aktuell adress och telefonnummer, så att vi kan nå dig vid behov.
  • Du är skyldig att meddela förändringar i din situation och att följa den uppgjorda planeringen.

Har du frågor ring socialsekreterarna på deras telefontid
09.15 - 10.00 varje vardag. Om du inte har fått din handläggares direktnummer kan du nå socialsekreterarna via Medborgarservice 026-24 00 00.

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar inom 10 dagar. Skicka in din synpunkt på vår hemsida eller ring Medborgarservice 026-24 00 00.