Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Om du är intresserad av att vara god man ska du börja med att lämna in en intresseanmälan.

God man för ensamkommande barn

På grund av det pågående i Ukraina så är det osäkert hur behovet av gode män för ensamkommande barn kommer att se ut. Lämna gärna in en intresseanmälan så tar vi kontakt om det uppstår ett behov.

OBS! Detta är inte en ansökan om att en person behöver god man. Vill du bli god man för en anhörig gå in på sidan Ansökan och anmälan om god man eller förvaltare Du behöver inte göra en intresseanmälan. Ring 026-24 00 00 om du har frågor.


Du kommer att bli kallad till en kortare informationsträff där du får mer allmän information om vad det innebär att vara god man.

Väljer du sedan att åta dig ett ärende som god man kommer nämnden kontrollera så att du inte har skulder registrerade hos Kronofogden, att du inte finns registrerad i Rikspolisstyrelsens belastningsregister och att du inte uppbär försörjningsstöd.

Att vara god man är ett uppdrag som har stor betydelse för den som är i behov av stöd, huvudmannen. Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Konkret innebär det att sköta sin huvudmans löpande ekonomi, förvalta tillgångar. Se till att huvudmannens pengar kommer huvudmannen till nytta samt se till att huvudmannen får del av de rättigheter han eller hon har rätt till.

Som god man måste du en gång per år redovisa huvudmannens ekonomi samt lämna in en redogörelse för vad du har gjort under året till Överförmyndarnämnden.

Uppdraget som god man upplever de flesta som ett mycket givande uppdrag där de får möjlighet att hjälpa personer som inte själv klarar av sina ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Uppdraget är till stor del ett ideellt uppdrag, men det utgår ett årligt arvode.

Vad ingår i ditt uppdrag som god man?

Godmanskap består av tre olika delar, bevaka rätt, sörja för person samt förvalta egendom. Här kommer en kort genomgång vad de olika delarna betyder:

Bevaka sin rätt

Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan bevaka sina rättigheter som till exempel att ansöka om olika bidrag så ska personen få en god man. I denna del ingår även deklaration.

Förvalta sin egendom

Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar, eller så har personen en större förmögenhet som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.

Sörja för sin person

Det finns också personer som behöver hjälp med att få sitt behov av vård och service tillgodosett. I ditt uppdrag ska du inte själv sörja för personen, men du ska se över vilka hjälpbehov din huvudman har och se till att han får den hjälp den behöver.

Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare?

Material från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare som beskriver olika frågeställningar för dig som är intresserad av att bli god man eller förvaltare.
Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Information om godmanskap och förvaltarskap Pdf, 239.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 239.2 kB)

Intressebevakaren - Grundutbildning för gode män

Om du registrerar dig för tjänsten (avgiftsfritt) kan du ta del av en grundutbildning för dig som vill bli god man eller är god man. Kursen tar upp grunderna i godmanskapet. Kan du som god man grunderna kommer uppdraget som god man bli betydligt enklare, men säkerställer även att du agerar på rätt sätt i uppdraget. Det i sin tur leder till ökad rättssäkerhet för din huvudman och trygghet för dig som god man.​

Läs mer och registrera dig för att ta del av grundutbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.