Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Förvaltare

Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot huvudmannens vilja.

Förvaltarskapet innebär att huvudmannen helt förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet är ofta begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall. Det kan röra sig om förvaltningen av en viss fastighet eller viss del av huvudmannens kapital

När ska förvaltare utses?

I vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man som stöd för att bevaka huvudmannens rätt, kan en förvaltare utses. I sådana fall krävs att en läkare intygar att huvudmannen inte kan vårda sig eller sin egendom. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av Tingsrätten vid en särskild förhandling.

Krav för att få förvaltare

För att man ska kunna få en förvaltare måste man ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Det kan vara kroppslig eller psykisk sjukdom.

För att få en förvaltare krävs, utöver vad som sagts ovan, att personen inte kan vårda sig själv eller sin egendom och det inte är tillräckligt att ha en god man.

Behov av förvaltarskap ska styrkas av läkarintyg (eller motsvarande utredning, till exempel genom journaluppgifter eller utlåtande från kompetent befattningshavande på en vårdinrättning).

Anvisningar för ansökan om förvaltare

Utökning eller begränsning av förvaltarskap

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se