Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Förvaltning av omyndigs tillgångar och kontrollerad förvaltning

Förmyndare är ansvariga för förvaltningen av omyndiges medel.

Förmyndaren/na bestämmer hur tillgångarna ska användas eller placeras utan överförmyndaren/överförmyndarnämndens tillstånd utom i vissa fall.

Tillstånd fordras alltid:

  • Vid inköp, inteckning eller försäljning av fast egendom för den omyndiges räkning,
  • om den omyndige ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt,
  • om den omyndige ska låna pengar eller låna ut pengar och
  • om den omyndige ska bedriva rörelse.
  • I den mån medlen förbrukas ska det vara till den omyndiges uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.

När ett barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp ska föräldrabalkens bestämmelser om kontrollerad förvaltning tillämpas. Detta innebär att placeringar av den omyndiges tillgångar utöver placeringar enligt 13 kap 5 § föräldrabalken kräver överförmyndarens samtycke.

Placeringar utan samtycke får ske i skuldförbindelse utfärdad av stat, kommun eller av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska Skeppshypotekskassan eller vissa offentligt reglerade banker eller andra kreditinstitut samt i vissa värdepappersfonder.

Vidare får den omyndiges tillgångar utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

Förmyndaren/na ska före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra förvaltningen av egendomen under föregående år. Särskilda blanketter utsänds efter varje årsskifte.

Ytterligare information lämnas av överförmyndarenheten telefon 026-24 00 00

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se