Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ansökan och anmälan om god man

Ansökan om god man eller förvaltare görs till tingsrätten och kan göras av förmyndare, den som ansökningen avser om denne har fyllt sexton år samt av dennes make eller sambo och av närmaste släktingar - bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Anmälan till överförmyndarnämnden

Andra än de ovan uppräknade såsom t ex socialtjänst och läkare kan få till stånd en ansökan till tingsrätten genom att anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden som i sin tur prövar om förutsättningar finns för att  göra en ansökan till tingsrätten.

Information enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om godmanskap/förvaltarskap och intresseanmälan behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik och av adressuppgifter.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftligt och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas av överförmyndaren. Överförmyndaren är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.

En omyndig som har fyllt sexton år och den som har god man eller förvaltare har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar. (Föräldrabalken 16 kap 7§).

Rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan göras hos Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd, 811 80 Sandviken eller overformyndaren@sandviken.se

Anvisningar för ansökan om God man

 

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2016-11-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se