Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Överklaga beslut, besvärshänvisning

Vill man överklaga Överförmyndarnämndens beslut ska man skriva till:

Gävle tingsrätt
Box 1194
801 36 Gävle

Överklagan skickas eller lämnas till:
Sandvikens kommun
Överförmyndarnämnden
811 80 Sandviken

I skrivelsen, som ska vara daterad och undertecknad, ska anges, vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som man begär.

Besvärshandlingen ska ha kommit in till Överförmyndarnämnden inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se