Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Familjerätt

Familjerätten bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor.

Till familjerätten kan du vända dig om du har frågor som gäller faderskap, vårdnad, boende, umgänge, separationer, adoptioner samt få information om lagstiftningen.

På familjerätten arbetar familjerättssekreterare. Vi arbetar under sekretess, men är skyldiga att anmäla om vi misstänker att barn far illa.

Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Vill ni veta mer

Kontaktinformation

Medborgarservice 026-24 00 00
Familjerättssekreterarna på familjerätten träffas säkrast på telefontiden:

  • måndag: kl. 13.00 - 14.00
  • tisdag: kl. 13.00—14.00
  • torsdag: kl. 08.30—09.30
  • fredag: kl. 08:30—09:30

Synpunkter och överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter, idéer eller klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Överklagan av beslut, besvärshänvisning

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet.

Beslut som går dig emot kan överklagas via förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du anser fel i beslutet och vilken ändring du vill ha. Bifoga även eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Om du vill så kan vi hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Överklagan ska skickas till den person som har fattat beslutet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, då nämnden är skyldig att se över beslutet och eventuellt ompröva det, innan det sänds vidare till Förvaltningsrätten för vidare prövning.

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det du tog del av beslutet.