Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Adoptioner

Om du har tankar på att adoptera ett barn kontakta oss på familjerätten för mer information.  

Familjerätten handlägger olika slags adoptioner men huvuddelen av arbetet gäller barn som adopteras från utlandet. Innan den som vill adoptera kan resa till utlandet för att hämta ett barn behövs ett så kallat medgivande från kommunen.

Till grund för ett sådant beslut ligger en medgivandeutredning. Den görs av familjerätten enligt internationella normer och skall tjäna både som ett beslutsunderlag och som en presentation av de sökande till givarlandet.

Från och med 1 januari 2005 skall den som önskar adoptera ha genomgått en föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan ges.

Det förekommer även adoptioner inom Sverige, till exempel kan det gälla en make som önskar adoptera den andre makens biologiska barn.

Mer information

Medborgarservice 026 -24 00 00

Sidan uppdaterad: 2017-12-01
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se