Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Familjerättens uppdrag innebär att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Dessa kan sammanfattas som daglig omsorg, känslomässig, social och intellektuell utveckling samt tillgång till båda föräldrarna.

Utredningen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som vill skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge kan vända sig till familjerätten.

Avtalet godkänns av familjerätten när föräldrarna är överens och det är till barnets bästa.

Ett godkänt avtal är likställt med dom eller beslut i domstol.

Umgängesstöd

Umgängesstöd är en verksamhet för barn som lever med separerade föräldrar. På umgängesstöd kan barnen under trygga förhållanden träffa den förälder som barnet inte bor med då umgänget av någon orsak inte kan ske på vanligt sätt.

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00

Sidan uppdaterad: 2017-12-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se