Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Daglig verksamhet

Vad är daglig verksamhet?

Inom Omsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun finns dagliga verksamheter enligt lagen om stöd och service för personer med vissa funktions­ned­sätt­ningar, LSS samt sysselsättning enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Daglig verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder och kan innebära deltagande i verksamhet eller praktikplats på företag.

Att vara på daglig verksamhet stärker självkänslan och vidgar det sociala nätverket. Den dagliga verksamheten ska ge stimulans, utveckling och gemenskap. Den ska också öka din självständighet och deltagande i samhället.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du har rätt att söka daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och tillhör personkrets ett eller två enligt lagen om stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar (LSS). Det innebär att du har rätt till daglig verksamhet om du har:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • En hjärnskada som du fått i vuxen ålder efter en olycka eller sjukdom.

Du kan få sysselsättning enligt SoL om du har en psykisk funktionsnedsättning

Daglig verksamhet/sysselsättning är till för dig som är i yrkesverksam ålder. Det betyder att du ska vara 18–65 år.

Daglig verksamhet i Sandvikens kommun

Brukarens intressen och förutsättningar ligger till grund för val av daglig verksamhet. Därför finns det många olika slags dagliga verksamheter. Här beskriver vi de olika verksamheterna:

Triaden

Triadens dagliga verksamhet vänder sig framförallt till personer som behöver struktur och tydlighet i sin vardag. Genom tydliggörande pedagogik kan personerna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Verksamheten är personligt utformad där innehållet anpassas efter behov och önskemål.

Norrsätragården

Norrsätragårdens dagliga verksamhet vänder sig till personer med större omvårdnadsbehov.

Verksamheten erbjuder personligt anpassade sinnesstimulerande aktiviteter som exempelvis upplevelserum, musikterapi, gymnastik och utevistelse. Här lägger vi också stor vikt på social samvaro.

Galaxen

På Galaxens dagliga verksamhet jobbar vi mycket med legoarbeten. Det estetiska är också en stor del av verksamheten. Som en del av Sandvikens kommuns miljösatsning hjälper vi också till att leverera varor åt distributionscentralen.

Navetverkstan

En kreativ verkstad med olika hantverk.

Tallbacksgruppen

Tallbacksgruppen består av Fixar-Malte, Transportservice och Fastighetsskötsel

  • Fixar-Malte

Fixar-Malte är en grupp med egen handledare som utför olika uppdrag åt pensionärer för att förebygga fallskador i hemmet. Det kan exempelvis vara sätta upp tavlor, byte av glödlampor och åka till återvinningen.

  • Transportservice

Transportservice har egen handledare och servar kommunens egna verksamheter. En stor del är att hämta och leverera städmoppar åt servicekontoret. Återvinning och vaktmästarsysslor ingår också i gruppens arbetsuppgifter.

  • Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel arbetar mot SandvikenHus med trädgårdssysslor och städ.

Företagsgrupper

Inom daglig verksamhet finns möjligheten att arbeta i företagsgrupp med egen handledare.

Willys

Willys företagsgrupp är en grupp som arbetar med olika slag av butikssysslor.

Miljögruppen

Miljögruppen servar stadshuset med bland annat återvinning, kaffebeställningar, postgång. Här hjälper vi också till med utskick av olika slag.

Arenagruppen

Arenagruppen hjälper till med olika vaktmästarsysslor på kommunens idrottsanläggning.

Servicegruppen

Servicegruppen sköter omsorgsförvaltningens matsal och konferensrum. Återvinning är en stor del av dagens arbete. Här ser vi också till att det är snyggt utomhus.

Café Kompassen

Café med sedvanliga sysslor. Cafét tar emot beställningar och har även olika aktiviteter varje vecka.

Café Kaffepannan

Café med sedvanliga sysslor. Vi har även olika aktiviteter varje vecka och hjälper dessutom till på äldreboendet.

Idrott/Friskvård

Vi har ett glatt gäng som 1 gång/veckan spelar innebandy. Är du berättigad daglig verksamhet och är intresserad hör av dig till oss!

Praktikplatser på företag

Inom daglig verksamhet finns personligt integrerade praktikplatser. Här arbetar man självständigt med stöd av arbetskonsulent. Exempel på sådana arbetsplatser kan vara: bilverkstad, cafe, matsal, butik med mera.

Arbetskonsulenterna ansvarar för att ordna praktikplatser hos olika arbetsgivare för personer med funktionsnedsättningar.

Målgrupp

  • Vuxna med utvecklingsstörning, autism.
  • Vuxna med hjärnskada i enlighet med personkrets 2 (LSS - lagen om stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar) 
  • Vuxna med psykiskt funktionsnedsättning (SoL).

Kontakta arbetskonsulenterna

Birgitta Lönn
E-post: birgitta.lonn@sandviken.se
Tel: 026-24 19 02

Mona Nilsson
E-post: mona.nilsson@sandviken.se
Tel: 026-24 11 55

Kontakta oss

Om du är intresserad av att veta mera om daglig verksamhet är du välkommen att kontakta
Annette Eriksson
E-post; annette.ericsson@sandviken.se
Tel: 026-24 17 02