Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Handläggarenheten

Handläggarna vid Omsorgsförvaltningen i Sandviken utreder och beslutar om insatser för personer med funktionsnedsättningar.

De lagar som styr är


Kontaktuppgifter

Enhetschef
Kristina Kouva
Tel: 026-24 15 93
E-post: kristina.kouva@sandviken.se

Biståndshandläggare

För dig som har behov av insatser för att klara din vardag, ex. hemtjänst.
Kontakta biståndshandläggare via Medborgarservice tele: 026‑24 00 00 på telefontid kl. 8.45-9.30 måndag – fredag. Övrig tid (08.00-17.00, måndag-fredag) kan du lämna meddelande till handläggare via Medborgarservice.

Övriga handläggare:

Handläggare LSS

Vuxen- och barnteam nås via Medborgarservice tel: 026-24 00 00

Handläggare socialpsykiatri

Nås via Medborgarservice tel: 026-24 00 00

Överklaga beslut, besvärshänvisning

Om man är missnöjd med ett beslut finns möjlighet att överklaga.
Överklagan/besvärshänvisning

Mer information