Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kontaktperson för person med funktionsnedsättning

En kontaktperson kan hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen. Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en vuxen eller ung person som har någon form av funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om kontaktperson antingen genom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på.

Det kostar ingenting att ha en kontaktperson, men du betalar själv för aktiviteter som du gör tillsammans med kontaktpersonen.

Du som vill ha en kontaktperson ska kontakta en handläggare.

Kontaktpersonens roll och ansvar

Att vara kontaktperson för en person med funktionsnedsättning innebär att vara en vän och medmänniska. Det krävs ingen specifik yrkeskompetens, men däremot behövs ett starkt personligt engagemang och intresse för andra människor.

Kontaktpersonens roll och ansvar är att föreslå och genomföra fritidsaktiviteter, skapa gemenskap och hjälpa personen med funktionsnedsättning att skapa kontakter utanför sitt eget hem. Ni kan till exempel gå på bio, idrotta, shoppa, äta på restaurang, göra utflykter eller promenera tillsammans.

Kontaktpersonen ska inte användas i situationer som kräver professionell kompetens.

Omfattningen av uppdragen varierar. Personer med funktionsnedsättning har ofta ett begränsat socialt nätverk och kan sakna erfarenhet av samhällets möjligheter och aktiviteter. Här kommer du som medmänniska in i bilden och spelar en viktig roll. Att vara kontaktperson berikar livet, både för dig själv och för personen du stödjer.

Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt och sekretess är viktiga regler som gäller för kontaktpersoner, precis som för personal som är anställd inom Omsorgsförvaltningen.

Det är mycket viktigt att personen med funktionsnedsättning kan lita på sin kontaktperson.

Stöd och utbildning

Omsorgsförvaltningen ska se till att kontaktpersonen har tillräcklig kunskap om förvaltningen, lagens intentioner och vad uppdraget som kontaktperson innebär. De enskilda ärendena ska följas upp regelbundet och handledning ska erbjudas vid behov.

Som kontaktperson kommer du att få ett arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen varierar beroende på uppdragets omfattning och innehåll.

För dig som är kontaktperson

Via e-tjänsten nedan kan du som är kontaktperson rapportera utförda aktiviteter utifrån ditt uppdrag.

Kontakta oss om du vill du veta mer

Hanna Persson
E-post: hanna.persson@sandviken.se

Enhetschef Ulrika Jansson
E-post: ulrica.jansson@sandviken.se

Det går även att kontakta Medborgarservice via telefon 026‑24 00 00 för att bli hänvisad vidare till rätt kontakt.