Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Korttidsvistelse för dig som har en funktionsnedsättning

På den här sidan hittar du information om vad korttidsvistelse innebär, hur du ansöker och mer information om Vallbacksgårdens Korttidsvistelse.

Korttidsvistelse är en möjlighet till miljöombyte och rekreation för dig som har en funktionsnedsättning. Vistelsen ger samtidigt anhöriga avlösning i arbetet med omvårdnad. Korttidsvistelse kan vara planerad och regelbunden eller användas vid plötsliga behov när dina anhöriga inte har möjlighet att ge dig din vanliga omsorg.

Ansök om korttidsvistelse

Du som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS kan ansöka om den här hjälpen som insats enligt LSS.

Vallbacksgårdens Korttidsvistelse

Vallbacksgården ligger i bostadsområdet Vallhov i Sandviken. Korttidsboendet erbjuder sex platser för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning inom LSS. Vi kan även erbjuda plats i akuta situationer.

Vistelsen hos oss är i hemlik miljö där gästen får ett eget rum anpassat efter behov.

Målet för vårt arbete med gästerna är att vi ska erbjuda dem en meningsfull vistelse. Vi vill skapa trygghet för gästen och dennes anhöriga inför och under vistelsen. Hos oss står gästen och dennes behov i centrum.

Aktiviteter

När aktiviteter anordnas i verksamheten utgår vi från gästernas intresse, önskemål och förmåga. Vi på Vallbacksgården utgår alltid från ett individ- och ett grupperspektiv. Vi försöker utöver individuella behov uppmuntra till en känsla av gemenskap. Genom gemensamma aktiviteter ges gästerna möjlighet att samspela med varandra och på så vis utveckla sin kommunikativa och sociala förmåga.

Mer information

Vallbacksgården, Vallhovskroken 13, Sandviken

Enhetschef Ingela Svedvall
Tel: 026-24 13 29
E-post: ingela.svedvall@sandviken.se

Personalen, tel: 026-24 12 47

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare inom LSS kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut