Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

God man

Personer som inte själv klarar av att tillvarata sina intressen kan få en god man till hjälp. Den person som får en god man till sin hjälp kallas för huvudman. En god man måste alltid ha sin huvudmans godkännande när det gäller olika åtgärder.

Den som har hjälp av en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och har därmed full bestämmanderätt över personliga angelägenheter och tillgångar likt andra medborgare och är oförhindrad att ingå avtal, utfärda fullmakt, ta ut pengar från bank, köpa, sälja egendom m.m.

Vem kan få en god man?

I lagen står det att man kan få hjälp av en god man för att

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Krav för att få en God man

För att man ska kunna få en God man måste man ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Det kan vara kroppslig eller psykisk sjukdom.

God man utses inte om det går att göra en mindre hjälpåtgärd till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, banken, förtroendeman eller genom fullmakt för någon.

Godkännande av den berörde

För att utse en god man krävs godkännande av den berörde. Undantag görs bara om den berördes tillstånd gör att det inte går att få ett godkännande. Det ska i så fall framgå av läkarintyg eller motsvarande utredning.

Bevaka sin rätt

Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan bevaka sina rättigheter som till exempel att ansöka om olika bidrag så ska personen få en god man.

Förvalta sin egendom

Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar, eller så har personen en större förmögenhet som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.

Sörja för sin person

Det finns också personer som behöver hjälp med att få sitt behov av vård och service tillgodosett.

Om du vill ansöka om god man

Vill du ansöka om god man för dig själv ska du fylla i blanketten nedan och skicka till tingsrätten.
Egen ansökan om god man eller förvaltare,PDF
(pdf, 44.6 kB)

Vill du ansöka om god man för anhörig ska du fylla i blanketten nedan och skicka till tingsrätten
Anhörigas ansökan om god man eller förvaltarePDF
(pdf, 43.1 kB)

Intresseanmälan att bli god man eller förvaltare

Om du är intresserad av att veta mer om uppdraget som god man vänligen hör av dig till överförmyndarenheten telefon 026-24 00 00 eller fyll i formuläret på länken nedan.

Entledigande som god man/förvaltare

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-02-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se