Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Hemsjukvårdsavgift

Med hemsjukvård menas planerad hälso- och sjukvård som pågår mer än 14 dagar och som utförs av kommunens sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, i patientens hem.   

Avgift för hemsjukvård

  • Avgiften ingår i kommunens Vård- och omsorgstaxa
  • Avgiften är 300 kr per påbörjad kalendermånad
  • Avgiften är inkomstprövad. Det innebär att du aldrig betalar mer än 300 kr per månad men kan komma att betala mindre, beroende på din betalningsförmåga
  • En ekonomisk beräkning utförs för att säkerställa att du har ekonomisk möjlighet att betala avgiften och ändå få kvar ett belopp till dina personliga utgifter (förbehållsbelopp)
  • Avgiften för hemsjukvård ingår inte längre i Landstingets högkostnadsskydd 

Insatser från hemtjänst och hemsjukvård

Om du har insatser både från hemtjänsten och hemsjukvården slås kostnaderna ihop, du betalar dock aldrig mer än maxtaxan per månad.
Maxtaxan är 1 780 kr (2015).

Insatser enbart från hemsjukvård

Om du inte redan har hemtjänst, kommer en blankett att skickas hem där du fyller i dina inkomstuppgifter, hyra osv. Utifrån den ekonomiska beräkningen som sedan utförs betalar du då max 300 kr per påbörjad kalendermånad.

Mer information om taxor och avgifter

Välkommen att kontakta handläggaren:
Yvonne Eriksson
Tel: 026-24 11 41 (nås säkrast kl 9.00-12.00)
E-post: yvonne.eriksson@sandviken.se

Mer information om hemsjukvård

Ring Medborgarservice 026-24 00 00 som kopplar dig till rätt person.

Sidan uppdaterad: 2017-09-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se