Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Hemsjukvårdsavgift

Med hemsjukvård menas planerad hälso- och sjukvård som pågår mer än 14 dagar och som utförs av kommunens sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, i patientens hem.   

Avgift för hemsjukvård

  • Avgiften ingår i kommunens Vård- och omsorgstaxa
  • Avgiften är 300 kr per påbörjad kalendermånad
  • Avgiften är inkomstprövad. Det innebär att du aldrig betalar mer än 300 kr per månad men kan komma att betala mindre, beroende på din betalningsförmåga
  • En ekonomisk beräkning utförs för att säkerställa att du har ekonomisk möjlighet att betala avgiften och ändå få kvar ett belopp till dina personliga utgifter (förbehållsbelopp)
  • Avgiften för hemsjukvård ingår inte längre i Landstingets högkostnadsskydd 

Insatser från hemtjänst och hemsjukvård

Om du har insatser både från hemtjänsten och hemsjukvården slås kostnaderna ihop, du betalar dock aldrig mer än maxtaxan per månad.
Maxtaxan är 1.780 kr  (2015).

Insatser enbart från hemsjukvård

Om du inte redan har hemtjänst, kommer en blankett att skickas hem där du fyller i dina inkomstuppgifter, hyra osv. Utifrån den ekonomiska beräkningen som sedan utförs betalar du då max 300 kr per påbörjad kalendermånad.

Mer information om taxor och avgifter

Välkommen att kontakta handläggaren:
Yvonne Eriksson
Tel: 026-24 11 41 (nås säkrast kl 9.00-12.00)
E-post: yvonne.eriksson@sandviken.se

Information om övriga frågor gällande hemsjukvård

Ring kommunens växel som kopplar dig till rätt person
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2016-12-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se