Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer

Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer.

Om hjälp från Individ- och familjeomsorgsförvaltningnen

Kontakta oss via Medborgarservice, tel 026-24 00 00.
Receptionens öppettider är kl. 08.15 - 12.00 och 13.00 - 16.45, telefontid receptionen: 08.00 - 17.00. Sommartid (V.21-35) gäller öppettider 08.15 - 12.00 och 13.00 - 15.45.

Telefontid, handläggare försörjningsstöd: kl. 08.45 - 09.30.

Besök hos handläggare inom verksamheterna efter överenskommelse. Läs mer under respektive verksamhetsområde om du vill veta mer. Stöd och hjälp från Individ- och familjeomsorgen är kostnadsfritt.

Synpunkter, klagomål och frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande. Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter. Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter. Det är viktigt för oss att veta vad du tycker! Du kan även lämna dina synpunkter via hemsidan: Synpunkter  

Sekretess

Individ- och familjeomsorgens verksamheter omfattas av sekretessregler som skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Individ- och familje­omsorgs­förvaltningen

Postadress:
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
811 80 Sandviken

Besöksadresser:
Se respektive enhet

Tel Medborgarservice: 026-24 00 00
Reception: 026-24 15 59
Vuxenenhet, Ekonomienhet samt administration Fax: 026 - 27 27 15
Ungdoms-, Barn och Familjenheten samt familjerätten Fax: 026 - 25 55 44
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Socialjour

Socialjourens huvuduppgift är att under kvällar, nätter och helger handlägga akuta sociala ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan handla om information, stöd och service till dig som enskild medborgare, men det kan också handla om akuta ingripanden på grund av att barn far illa, missbruk eller hot och våld.

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ring telefonnummer 112.

Kontakt och öppettider

Ring socialjouren på telefon 026 - 10 02 25

Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren har stängt ring  Polisen på telefonnummer 114 14. Polisen kontaktar då socialjourens beredskap.

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den gemensamma socialjouren är placerad i Gävle.

Om socialtjänst

Med socialtjänst menas omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd och hjälp till enskilda och familjer när det handlar om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor med mer.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar ansvarar Omsorgsförvaltningen för.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för stöd och hjälp till enskilda och familjer när det handlar om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor med mer.

Läs mer om: Omsorgsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarig nämnd
Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sidan uppdaterad: 2017-10-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se