Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Servicedeklaration - Ansökan om dödsboanmälan

Dödsboanmälan

När en person avlider i Sverige måste en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras efter den avlidne. Dödsboanmälan görs via individ- och familjeomsorgsförvaltningens ekonomienhet i kommunen.

Vårt ansvar/ Utfästelse

Vid en komplett inlämnad ansökan med handlingar till individ- och familjeomsorgs-förvaltningen, skickas ansökan inom två veckor från att handlingarna mottagits, till Skatteverket för registrering. En dödsboanmälan skall vara Skatteverket tillhanda inom två månader från dödsdagen.

Ditt ansvar

För att ärendet skall kunna behandlas, måste ansökan vara komplett. En förteckning över vilka handlingar som skall bifogas ansökan återfinns på individ- och familjeomsorgsförvaltningens hemsida för dödsboanmälan och begravningshjälpöppnas i nytt fönster. Ansökningshandlingar kan erhållas av dödsbohandläggare vid ekonomienheten.

Vid frågor

Har Du frågor kring ansökan om dödsboanmälan och begravningshjälp, ring gärna på telefon 026- 24 15 59

Vi vill veta vad Du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar inom 10 dagar. Skicka in Din synpunktpå vår hemsida eller ring Medborgarservice 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2017-06-02
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se