Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)

Det är viktigt att påpeka att den absoluta majoriteten av de barn som blir aktuella för insatser inom socialtjänsten, blir aktuell för frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). I de fall det råder mycket allvarliga missförhållanden och frivilliga insatser inte är möjliga, kan tvångsinsatser enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) förekomma.

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänst­lagen.

Barn och ungdomar kan under vissa förutsättningar ges vård utan samtycke med stöd av LVU. Sådan vård kan beslutas på grund av brister i ett barns hemmiljö eller den unges eget beteende.

Beslut om vård med stöd av LVU meddelas av förvaltningsrätten, tidigare länsrätten, efter ansökan av socialnämnden.

Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om det är sannolikt att den unge behöver få vård med stöd av LVU och rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Beslutet prövas av förvaltningsrätten inom en vecka.

Om nämnden avser att ansöka om fortsatt vård enligt LVU skall detta ske inom fyra veckor från det att det omedelbara omhändertagandet verkställts.

Vården anses som påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem. Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden.

När någon vårdas med stöd av LVU kan detta ske i familjehem, HVB-hem i privat eller offentlig regi eller särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutions­styrelse.
För vård av unga på grund av den unges beteende finns särskilda ungdomshem. Statens institutionsstyrelse (SiS) leder verksamheten vid de särskilda ungdoms­hemmen.

Det finns inte något formellt hinder för att den som vårdas på grund av brister hemmiljön placeras vid ett särskilt ungdomshem. Vissa särskilda ungdomshem kan även ta emot ungdomar som vårdas på frivillig grund med stöd av bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Har den unge beretts vård på grund av brister i hemmiljön ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs.

Har den unge beretts vård på grund av sitt beteende ska socialnämnden sex månader efter vårdbeslutet pröva om vården ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

Vid vård enligt LVU kvarstår föräldrarna som vårdnadshavare.  

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden.

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-10-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se