Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Insatser inom Sandvikens familjecenter

Arbetet inom Sandvikens familjecenter

Föräldrar kan få stöd och hjälp via Sandvikens familjecenter genom en korttidskontakt (serviceinsats), man vänder sig då direkt till Sandvikens familjecenters mottagning. Om behovet är mer omfattande eller avser enskilt stöd till barn eller ungdomar kan stödet erbjudas genom biståndsinsats, en insats som beviljas efter utredning på Barn- och familjeenheten eller Ungdomsenheten.

Sandvikens familjecenter erbjuder efter beslut om bistånd ett varierat utbud av insatser som genomförs i olika konstellationer, så som t ex familjesamtal, enskilda samtal, gruppsamtal, nätverksmöten, samtal och behandlingsinsatser för barn/ungdomar samt familjestödjande insatser i hemmet.

För varje familj görs, i samråd med familjen, en individuell planering (genomförandeplan) utifrån familjens behov och resurser. Uppföljningar sker kontinuerligt för att revidera planeringen för att nå målen för uppdraget.

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00

 

Sidan uppdaterad: 2017-10-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se