Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Insatser inom Sandvikens familjecenter

Arbetet inom Sandvikens familjecenter

Sandvikens familjecenter erbjuder ett varierat utbud av insatser som t ex familjesamtal, enskilda samtal, gruppsamtal, samtal och aktiviteter för barn och insatser i hemmen.

Familjer kan få stöd och hjälp via Sandvikens familjecenter genom en serviceinsats, familjen vänder sig direkt till Sandvikens familjecenter. Eller genom biståndsinsats, en insats som beviljas efter en social utredning inom Barn- och familjeenheten eller Ungdomsenheten.
Aktualiseringar av nya biståndsinsatser till Sandvikens familjecenter samordnas via en mottagningsgrupp som träffas varannan vecka. Gruppen består av mottagaren av ärenden på Sandvikens familjecenter samt en gruppledare från barn- och familje- respektive ungdomsenheten. Vid dessa träffar presenterar gruppledarna de brukare som är aktuella för insats via Sandvikens familjecenter.

För varje familj görs, i samråd med familjen, en individuell planering där tydliga uppdrag formuleras utifrån familjens behov och resurser. Uppföljningar görs sedan kontinuerligt och planeringen revideras under tiden på familjecenter.

Sidan uppdaterad: 2017-08-18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se