Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ungdomsenheten 13-20 år

Ungdomsenheten vänder sig till ungdomar 13 - 20 år och deras familjer som riskerar eller påbörjat en negativ livsutveckling. Enheten utreder och bedömer behovet av insatser inom ramen för socialtjänsten.

Ungdomsenheten verkar för att ungdomar skall kunna växa upp under trygga förhållanden samt att ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd de behöver.

Inom enheten finns enhetschef, sex socialsekreterare samt ett ungdomsboende med nio medarbetare.

Insatserna från Ungdomsenheten är inte belagda med några avgifter.

Ungdomsenhetens huvuduppgifter är:

- utredande, behandlande och åtgärdsinriktad verksamhet som i huvudsak är individinriktad, men som ofta också omfattar individens nätverk.      
- grupporienterat arbete med fokus på utsatta grupper av ungdomar som på olika sätt uppmärksammats befinna sig i riskzon för fortsatt negativ utveckling
- fokusering på narkotikamissbruk av alla slag

Kontakta oss

Enhetschef
Per Lodin
E-post: per.lodin@sandviken.se,
telefon: 026-24 12 08, fax: 026-25 55 44
Tel medborgarservice: 026-24 00 00
Besöksadress : Smedsgatan 12, Sandviken

Sidan uppdaterad: 2017-08-18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se