Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stöd vid separation - samarbetssamtal och gruppverksamhet

Familjerätten erbjuder olika former av stöd till barn och föräldrar som är skilda, har separerat eller aldrig levt tillsammans.

Samarbetssamtal för separerade föräldrar

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är skilda, har separerat eller aldrig levt tillsammans och som önskar komma överens om frågor som rör barnen. Det kan handla om föräldrasamarbete, kommunikation, vårdnad, boende eller umgänge.

I samtalen utgår vi från barnens behov och deras rätt till båda sina föräldrar.

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former för samarbete kring barnen.

Syftet med samtalen är att föräldrarna själva ska hitta lösningar för sitt barn.

Samtalen är frivilliga och kostnadsfria.

Samarbetssamtal på föräldrars initiativ registreras inte.

Servicedeklaration för samarbetssamtal

Intresseanmälan samarbetssamtal
Fyll i följande uppgifter och skicka till oss så kontaktar vi er för att boka ett samtal.
Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifterDen andre förälderns kontaktuppgifter

Uppgifter om barn
Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar - Skilda världar

En separation kan vara en  kris för vuxna och även för barnen. Vuxna har ofta andra vuxna att prata med. Men vem kan barnen prata med?

Vi har goda erfarenheter av grupper för barn mellan sju och tolv år. Barnen kan prata om hur livet ser ut, hur man klarar förändringar och hur man vågar säga ifrån och vad man känner. Gemensamt för barnen är att deras föräldrar inte lever tillsammans.

Läs mer i broschyren: Grupper för barn till separerade föräldrarPDF (pdf, 181.6 kB)

Gör en intresseanmälan

Kontaktuppgifter förälder 1 * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter förälder 1Kontaktuppgifter förälder 2
Kontaktuppgifter förälder 2Barnets vårdnadshavare eller aktuell vårdnadssituation * (obligatorisk)
Barnets vårdnadshavare eller aktuell vårdnadssituation


Är båda föräldrarna överens om att barnet ska gå i barngrupp? * (obligatorisk)
Är båda föräldrarna överens om att barnet ska gå i barngrupp?


Sidan uppdaterad: 2018-05-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se