Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2013 genomförde Region Gävleborg och länets kommuner för andra gången LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten, som innehåller nära 300 frågor, genomfördes i grupperna årskurs 8, två på gymnasiet och unga vuxna, 19-25 år. Den breda enkäten ger oss en gedigen kunskap om unga i Gävleborg tack vare att den genomförs som en totalundersökning i de yngre grupperna.

Sammanfattning

Sandvikens kommuns och Gävleborgsregionens stora och långsiktiga utmaningar är att sänka ungdomsarbetslösheten och höja utbildningsnivån. Utbildningsnivån i Sandviken är något högre än utbildningsnivån i många av länets befolkningsmässigt mindre kommuner. Däremot är utbildningsnivån i Sandviken lägre i jämförelse med de stora kommunerna Gävle och Hudiksvall. Ungdomsarbetslösheten i Sandviken är en av de högsta i länet.

Invånarnas engagemang och ungdomars delaktighet är viktiga förutsättningar för regionens förmåga att attrahera ungdomar att stanna kvar på hemorten. Över en tredjedel av eleverna i Sandviken bland såväl killar som tjejer vill vara med och påverka i kommunala frågor. Värt att uppmärksamma är att kring 40 procent av dessa inte vet vart de ska vända sig om de vill påverka. Andelen som inte vet vart de ska vända sig har dock minskat sedan 2010 och Sandviken har därmed haft en mycket god utveckling i frågan.

Ett sätt att utveckla elevernas kunskaper i demokrati och värdegrund är att driva en skolorganisation som är öppen för elevernas inflytande och delaktighet. I Sandviken är de allra flesta nöjda med sin skolsituation vilket är positivt. En fjärdedel, vilket också är en betydande del av ungdomarna, är dessvärre inte nöjda. När det kommer till inflytande ser viljan att påverka relativt lika ut både för killar och för tjejer. Däremot är killarna överlag mer nöjda med det inflytande de får utöva.

Bland högstadieeleverna planerar nästan alla att studera på gymnasiet efter avslutad grundskola. Anmärkningsvärt är att fler planerar att pendla till en annan kommun än att studera i en lokal gymnasieskola. En tredjedel av eleverna i Sandviken tror att de kommer att studera efter gymnasiet. Det är en lägre andel än den som enligt rikssnittet kommer att studera vidare. Bland de gymnasieelever som tror att de kommer att jobba efter gymnasiet tror de flesta av dem att de kommer att stanna i kommunen eller i en kommun i närheten. Utmaningen för Sandviken och regionen ligger i att möjliggöra för denna grupp och de som kommer att studera att kunna stanna inom regionen eller återvända med erfarenhet av en högre utbildning.

Tidigare forskning har visat att fritidsaktiviteter har stor betydelse för hur ungdomar mår och trivs i skolan. De flesta som svarat i LUPP-undersökningen, oavsett ålder, anser att de har lagom med fritid. I Sandviken är tjejerna något mer missnöjda jämfört med killarna med den tid de har. Fritidsutbudet i kommunen verkar vara godkänt för de flesta.

När det kommer till trygghet i skolan och i det övriga samhället är det överlag fler killar som upplever att de är trygga. Nära en av fem bland högstadieeleverna upplever att de blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. Tjejer är betydligt mer utsatta för mobbning än killar.

I jämförelse med svaren från år 2010 är andelen som kan tänka sig att flytta tillbaka till kommunen på grund av jobb marginellt färre. Den svaga tron på framtida jobb är en utmaning eftersom den kan spegla en uppfattning om att jobb inte är en rimlig anledning till att flytta tillbaka till kommunen.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2017-06-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se