Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Alkohol

En hög alkoholkonsumtion har samband med en mängd sjukdomar, organskador och olyckor men kan även ha sociala konsekvenser som påverkar hälsotillståndet negativt.

Det som framgår vid 2014 års mätningar är att män i Sandvikens kommunen i större utsträckning än kvinnor har riskabla alkoholvanor. Sedan 2004 har det varit en positiv utveckling med minskad andel som har riskabla alkoholvanor.

Med hänsyn till spridningen inom Gävleborgs län visar mätningen att riskfylld alkoholkonsumtion skiljer sig mellan män och kvinnor. Bland männen förekommer riskfylld alkoholkonsumtion främst bland de i åldersgruppen 16-29 år,  som har lång utbildning, som är födda utanför Sverige men inom norden. Hos kvinnor förekommer riskfylld alkoholkonsumtion främst bland de i åldersgruppen 30-44 år, som har kort eller mellanlång utbildning, är arbetare och som är födda inom Sverige.

Med jämförelser mot riket skiljer sig inte andelen med riskabla alkoholvanor signifikant vid 2014 års mätning.

andel med riskabla alkoholvanor i Sandviken


Sidan uppdaterad: 2016-10-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se