Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fetma och övervikt

Fetma och övervikt har samband med en rad hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, typ-2 diabetes, cancer och sjukdomar i rörelseorganen.

Övervikt och fetma är vanligare bland män (64%) än bland kvinnor i kommunen (48%). De senaste åren har andelen kvinnor med övervikt eller fetma minskat med statistisk signifikans medan andelen män inte förändrats. Vid 2014 års mätning var det signifikant fler män i Sandvikens kommun som hade fetma än i riket medan andelen män med övervikt inte skiljde sig från riksgenomsnittet. Bland kvinnor i kommunen har det varit en positiv utveckling sedan 2010 års mätning - med minskad andel som har fetma eller övervikt. Andelen kvinnor med fetma eller övervikt skiljer sig inte från riksgenomsnittet.

Inom Gävleborgs län förekommer det vissa skillnader i befolkningen. Andelen med övervikt eller fetma är större bland personer med låg utbildning, som har mindre kvalificerade yrken. Andelen med fetma och övervikt ökar dessutom i högre åldrar.

Diagrammet nedan beskriver andelen med fetma eller övervikt inom kommunen och i riket mellan åren 2004-2014.

Andel med fetma eller övervikt i Sandviken och Riket

Sidan uppdaterad: 2016-10-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se