Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsoutveckling. Regelbunden motion har visats motverka förekomsten av en mängd sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes typ 2, depression och även vissa cancerformer.

Det är en lika stor andel män som kvinnor (64%) i Sandvikens kommunen som uppfyller nationella rekommendationer om minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen. Andelen som uppfyller nationella rekommendationer har inte förändrats nämnvärt sedan 2004 års mätning. I jämförelse med riket avviker inte Sandvikens invånare i andelen som uppfyller nationella rekommendationer om minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag vid 2014 års mätning. 

För ytterliggare hälsovinster rekommenderas ytterligare fysisk aktivtet som överskrider 30 minuter om dagen. Andelen personer som är fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen i Sandvikens kommun skiljer sig inte signifikant från riket vid 2014 års mätning. Vilket är en positiv utveckling sedan 2010 års mätning då andelen män i Sandviken som var fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen var signifikant mindre än i riket.

Inom Gävleborg läns befolkning finns viss spridning i andelen som är fysisk aktiva minst 30 minuter om dagen. Invånare med kort utbildning och mindre kvalificerade arbeten utgör i större grad den andel av befolkningen som inte uppfyller rekommendationer om 30 minuters fysisk aktivitet per dag. Både bland männen och kvinnorna minskar andelen som är fysiskt aktiva med ökad ålder. De som är födda utanför Sverige men inom norden är i större grad mer fysiskt aktiva än de som är födda i Sverige eller utanför norden.

andel som är fysiskt aktiva och andel som har en stillasittande fritid i sandviken 2014

Sidan uppdaterad: 2016-10-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se