Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Matvanor

Goda matvanor är en viktig komponent i en positiv hälsoutveckling. Det finns samband mellan goda matvanor i form av frukt-, grönsak- och fettintag och minskad risk för hjärt-och kärlsjukdom och vissa cancerformer. Matvanor har även betydelse för utveckling av diabetes typ 2, övervikt och tandhälsa.

Andelen kvinnor (25%) som inte äter tillräckligt med frukt och grönsaker är lägre än andelen män (44%). I Sandvikens kommun äter både män och kvinnor mindre frukt och grönsaker i jämförelse med riket. Sedan 2004 års mätning har andelen  som inte konsumerar tillräckligt med frukt och grönsaker ökat - i synnerhet kvinnor.

Bland Gävleborg läns befolkning finns vissa skillnader i andelen som uppfyller nationella närings­rekommendationer. Konsumtion av frukt och grönsaker förekommer i mindre utsträckning bland dem som har låg utbildning och mindre kvalificerade arbeten dessutom minskar konsumtionen med ökad ålder. Män som är födda utanför Sverige konsumerar mindre frukt och grönsaker än män som är födda i Sverige.

Andel som äter för lite frukt och grönt i Sandviken

Sidan uppdaterad: 2016-10-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se