Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Händer

Trygghetssamordnande arbete

Det trygghetssamordnande arbetet verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten ska öka i samhället.

Det är viktigt för kommunen att dess invånare och näringsidkare känner trygghet i att bo och vara verksamma i Sandvikens kommun.

Långsiktig och övergripande målsättning för kommunen är att:

  • Sandviken skall vara en trygg och säker kommun att verka och bo i.
  • Alla skall känna ett ansvar för det trygghetsskapande arbetet.  

Frågeformulär för trygghetsskapande arbete

Syftet med detta frågeformulär är att samla in synpunkter och tankar från allmänheten. Era åsikter kommer vägas samman med lokal statistik samt kunskap från anställda inom kommunen och Polismyndigheten.
Därefter ska vi i samverkan och medborgardialoger utforma medborgarlöften som vi tillsammans i kommunen ska arbeta utefter.

Svara på frågorna nedan och klicka på "Skicka in dina svar" för att skicka svaren till oss. 

Mer information

Ann- Sofie Karlstedt, gruppledare enheten för Folkhälsa- och Trygghet
Telefon: 026 - 24 15 73
E-post: ann-sofie.karlstedt@sandviken.se
Besöksadress: Plangatan 5, Sandviken

Camilla Gilljam, folkhälso- och trygghetsstrateg
Telefon: 026-24 12 30
E-post: camilla.gilljam@sandviken.se
Besöksadress: Plangatan 5, Sandviken

Emmelie Berggren, ANDT--strateg (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
Telefon: 026 - 24 13 31
E-post: emmelie.berggren@sandviken.se
Besöksadress: Plangatan 5, Sandviken

Anna Danielsson, förvaltningschef
Telefon: 026 - 24 15 87
E-post: anna.danielsson@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-06-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se