Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Samverkansöverenskommelsen Kommun - Polismyndigheten

Samverkansöverenskommelser infördes 2008 och nu har nästan alla kommuner i landet tecknat en överenskommelse med polisen.

Syftet med en gemensam överenskommelse är att fördjupa samarbetet mellan kommun och polis och därigenom minska brottsligheten och förbättra tryggheten för medborgare och verk­samma i Sandvikens kommun. 

Samverkansöverenskommelserna är tänkta att ge struktur åt samverkan mellan polis och kommun i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet – och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig. Överenskommelserna ingår också i en särskild arbetsmodell – med kartläggning, gemensam lokal problembild, medborgarlöften, aktiviteter och uppföljning.

I Sandviken har vi kommit överens om tre målområden:

Dokument

Samverkansöverenskommelsen 2015PDF (pdf, 170 kB)

Sidan uppdaterad: 2017-11-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se