Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Droger

En arbetsgrupp har bildats med representanter från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kunskapsförvaltningen, Ungdomsmottagning och Polisen.
Drogförebyggaren är sammankallande och gruppen träffas 4-5 gånger per år.

KARTLÄGGNING

Kartläggning av hur ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) läget ser ut i Sandviken görs regelbundet genom CAN:s drogvaneundersökning.

MÅL

Arbetsgruppen har definierat tre mål:

- tillgänglighet till alkohol för ungdomar under 20  år skall minska,

- upptäckten av ungdomar med riskfylld alkoholkonsumtion och annan droganvändning ska öka samt

- påverka ungdomars attityder till berusningsdrickande och användning av andra droger. 

Utifrån målen har en handlingsplan utformats med en gemensam utgångspunkt från aktuellt läge i Sandvikens kommun.

Handlingsplan

Handlingsplan Arbetsgrupp DrogerWord (word, 78.5 kB)

Kontaktperson:

Emmelie Berggren, Drogförebyggare/-samordnare             Tel: 026 - 24 13 31    
Mobil: 070 - 624 13 31
E-postadress: emmelie.berggren@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2016-10-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se