Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kvalitetsmätningar och rapporter

Individ- och familjeomsorgen, IFO arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från brukarenkäter eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.
Vi publicerar resultaten i kvalitetsrapporter, som omfattar brukarenkäter, verksamhetsrapporter eller FoU - rapporter.

Kvalitetsrapporter

En gång per år aktualiseras en brukarenkät till alla brukare inom individ- och familjeomsorgen. Under en tre veckors period får brukarna möjlighet att ge sina synpunkter om verksamheten samt om personalens bemötande.

Brukarenkät 2009:
Kvalitetsrapport 2009;02PDF (pdf, 719.5 kB)

Brukarenkät 2010:
Kvalitetsrapport 2010;02PDF (pdf, 232.1 kB)

Brukarenkät 2011:
Kvalitetsrapport 2011;01PDF (pdf, 667.9 kB)

Brukarenkät 2012:
Kvalitetsrapport 2012;02PDF (pdf, 201.9 kB)

Brukarenkät 2013:
Kvalitetsrapport 2013;02PDF (pdf, 208.7 kB)

Brukarenkät 2014:
Kvalitetsrapport 2014;03PDF (pdf, 584.6 kB)

Brukarenkät 2015:
Kvalitetsrapport 2015;2PDF (pdf, 583.5 kB)

Rapporter som omfattar mätningar i verksamheten som kan vara av allmänt intresse.

Aktualiseringar till socialtjänsten. Varje helår sammanställs statistik över antalet aktualiserade barn och ungdomar (0 - 20 år) till socialtjänsten (IFO) i länets alla tio kommuner. Ett arbete som samordnas av FOU - Välfärd, Regionförbundet i Gävleborg. Individ- och familjeomsorgen i Sandviken har deltagit i dessa mätningar sedan 2008.

Aktualiseringar till socialtjänsten, barn och unga, helåret 2008 Gävleborgs län;
FOUrapport 2009;04PDF (pdf, 1.6 MB)

Aktualiseringar till socialtjänsten, barn och unga, helåret 2009 samt jämförelse 2008 Gävleborgs län;
FOUrapport 2010;05PDF (pdf, 3.2 MB)

Aktualiseringar till socialtjänsten, barn och unga, helåret 2010 samt jämförelse 2009. Gävleborgs län;
FOUrapport 2011;03PDF (pdf, 2.6 MB)

Aktualiseringar till socialtjänsten, barn och unga, helåret 2011 samt jämförelse med perioden 2008 - 2010. Gävleborgs län.
FOUrapport 2012;04PDF (pdf, 4.3 MB)

Aktualiseringar till socialtjänsten, barn och unga, helåret 2012 samt jämförelse med perioden 2008 - 2011. Gävleborgs län.
FOUrapport 2013;02PDF (pdf, 4.5 MB)

Aktualiseringar till socialtjänsten, barn och unga, helåret 2013 samt jämförelse med perioden 2008 - 2012. Gävleborgs län.
FOUrapport 2014;04PDF (pdf, 2.5 MB)

Aktualiseringar till socialtjänsten, barn och unga, helåret 2014 samt jämförelse med perioden 2009 - 2013.
FOUrapport 2015;02PDF (pdf, 1.9 MB)


Utvecklingen av försörjningsstödet (socialbidrag)

Andelen hushåll i Sandviken som behöver försörjningsstöd för sitt uppehälle har ökat kraftigt sedan 2008. Vi följer försörjningsstödets utveckling löpande, via kvartalsrapporter, halv- och helårsrapporter. Nedan redovisar vi helårsrapporter.

Analys av försörjningsstödets utveckling. Jämförelse helår 2007 - 2008.
Verksamhetsapport 2009;03PDF (pdf, 663.9 kB)

Analys av försörjningsstödets utveckling. Jämförelse helår 2008 - 2009.
Verksamhetsrapport 2010;01PDF (pdf, 123.8 kB)

Analys av försörjningsstödets utveckling. Jämförelse helår 2009 - 2010.
Verksamhetsrapport 2011;01PDF (pdf, 133.2 kB)

Analys av försörjningsstödets utveckling. Jämförelse helår 2010 - 2011.
Verksamhetsrapport 2012:01PDF (pdf, 133.3 kB)

Analys av försörjningsstödets utveckling. Jämförelse helår 2011 - 2012
Verksamhetsrapport 2013:02PDF (pdf, 122 kB)

Analys av försörjningsstödets utveckling. Jämförelse helår 2012 - 2013
Verksamhetsrapport 2014:02PDF (pdf, 305.4 kB)

Analys av försörjningsstödets utveckling. Jämförelse helår 2013 - 2014.
Verksamhetsrapport 2015;02PDF (pdf, 373.5 kB)

Kommungemensamma kvalitetsrapporter/jämförelser

Övriga kvalitetsrapporter för kommunens verksamheter

Sidan uppdaterad: 2017-09-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se