Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.

Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våldöppnas i nytt fönster.

Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denna person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.
Våldet kan ta olika uttryck.

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta.

Sexuellt våld är när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller i oförenlighet med sin egen mognad.

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den närståendes person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om muntliga kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Det psykiska våldet kan också vara materiellt som aggressiva handlingar riktade mot materiella ting som skapar oro och rädsla.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar, att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat handlingsutrymme och verkar nedvärderande.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta Individ- och familjeomsorgen eller polisen för att få stöd och hjälp när du upplevt våld i nära relationer. Är det akut ring 112.

Individ- och familjeomsorgen: Ring Medborgarservice 026 - 24 00 00. Är du barn eller ungdom så be dem koppla dig till Barn och familjeenheten eller Ungdomsenheten.

Polisen: Besök polisstationen i Sandvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ring 114 14 . Är det akut ring 112.

Brottsofferjouren: Gästrike Västra (Hofors, Sandviken, Ockelbo) Jansasgatan 6, Sandviken.
Tel. 026-25 90 00, 070-696 58 24
fax .026-25 90 95. E-post. info@gastrike.boj.se

Är du kvinna kan du även kontakta kvinnojouren i Sandvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för råd och stöd.

Är du man kan du också kontakta Stickan - krismottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för män för råd och stöd.

Läs mer om våld i nära relationer

På polisens informationssida om våld i nära relationer kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. 

Om brott i nära relationer från Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar

Kontakt

För frågor kring stöd och hjälp vid våld i nära relationer, kontakta Sara Eriksson

För strategiska frågor kring våld i nära relationer, kontakta Emmelie Berggren via Medborgarservice 026 - 24 00 00

Sidan uppdaterad: 2020-05-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se