Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Missbruk och beroende

Vuxenenheten

Vuxenenheten arbetar främst med missbruks- och beroendefrågor. Arbetet omfattar även brukarens anhöriga/nätverk.

Missbruk av alkohol och droger är en fråga som berör flera myndigheter, verksamheter och organisationer. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har dock socialtjänsten ett särskilt ansvar både när det gäller förebyggande insatser och för att den enskilde får det stöd och den vård och behandling som han eller hon behöver.

Stödet omfattar även anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem. 

Stöd och rådgivning är kostnadsfritt.

Vårt arbete bygger på frivillighet (enligt SoL) men vi har även till uppgift att i vissa fall arbeta med handläggning enligt tvångslagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Inom Vuxenenheten arbetar fem socialsekreterare som har till uppgift att:

  • utreda och bedöma behov av vård- och behandlingsinsatser
  • bedriva motivationsarbete
  • ge rådgivning, stöd och information

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet. Läs mer om överklagan

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00

Stödverksamheter

Vuxenenheten består även av ett antal behandlings- och stödverksamheter:

  • Örtagården
  • Kanalen
  • Boendestöd
  • BeroendeCentrum i Västra Gästrikland

Läs mer om: Stödverksamheter

Ideella föreningar och organisationer

Det finns ett antal ideella föreningar och organisationer i Sandvikens kommun som drivs av och med människor med olika personliga erfarenheter av missbruk och beroende. De kan ge ett viktigt stöd till dig.

Kom ihåg att Du inte är ensam om Dina problem!

LP - kontakten
Köpmangatan 26, Sandviken
Tele: 070-788 23 77

Sällskapet Länkarna
Björkgatan 4      
811 39 Sandviken
Tele: 073-829 14 08
www.sandvikenlankarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anonyma alkoholister - AA
Storgatan 36, Sandviken (ingång från Gävlevägen snett emot Statoil) 
E-post: aabruksgruppen@hotmail.com

Sidan uppdaterad: 2018-05-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se