Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stödverksamheter

Vuxenenheten består även av ett antal stödverksamheter.

Örtagården är ett kollektivt boende med stöd- och behandlingsinsatser.
Läs mer om Örtagården

Kanalen, arbetsträning samt utslussning till praktikplatser och arbete.

Boendestöd, ger stödinsatser i det egna boendet till personer med missbruksproblem. Inom Boendestödsverksamheten finns även en dagverksamhet samt några lägenheter som hyrs ut till personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad och behöver stödinsatser för att klara ett eget boende.

Svalan bedriver kartläggning, rådgivning, psykosocial behandling och stöd i alkohol-, läkemedel- och narkotikafrågor. Läs mer om Svalan.

Du kan komma i kontakt med de olika stödverksamheterna via socialsekreterarna på Vuxenenheten. De handlägger ansökningar som rör dessa verksamheter.

Mer information

Medborgarservice 026-24 00 00

Extern verksamhet

Vuxenenheten har en tät samverkan i missbruk- och beroendefrågor med Beroendecentrum i Västra Gästrikland. Beroendecentrum har sina lokaler vid Sandvikens sjukhus.

Vill du komma i kontakt med Beroendecentrum Västra Gästrikland,                           ring 026 - 27 80 60.

Sidan uppdaterad: 2018-05-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se