Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Omsorg & stöd - Coronaviruset

Här hittar du aktuell information från verksamheter inom omsorg och stöd med anledning av Coronaviruset - covid-19.

Nu påbörjas vaccinering av nya priogrupper

Sedan den13 januari välkomnas följande prioriterade grupper att boka tid för vaccination:

 • Personer som har hemtjänst och/eller hemsjukvård.
 • Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst och/eller hemsjukvård.
 • Personer som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg.

Vaccinationstid bokas via webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som inte har bank-id kan precis som tidigare ringa 026-15 03 00 för support.
Personer som inte kan ta sig till vaccinationsplatsen på egen hand eller med hjälp av andra, kan beställa en avgiftsfri transport. Boka vaccinationstid först och ring sedan 026-15 03 00 för att boka transport. Bokning av transport är möjlig tidigast 14 dagar innan men måste göras senast kl. 12.00 dagen innan vaccination. Kom ihåg att avboka vid förhinder.

Läs mer om vaccination mot covid-19 i Folkhälsomyndighetens information Till dig som vaccinerar diglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinationerna utförs till en början på ett 20-tal vaccinationsplatser i länet, utspridda över samtliga kommuner, i ett samarbete mellan Region Gävleborg, kommunerna och privata vårdgivare.

 

Tillgång till skyddsmaterial

Tillgång till skyddsmaterial är viktig för att minska smittspridning mellan enskilda som får omsorg och vård samt för att skydda medarbetare.

Materialtillgången är god i dagsläget och gjorda beställningar levereras enligt plan. Omsorgsförvaltningen har en central funktion för att distribuera skyddsmaterial.

Verksamheter inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsboenden (äldreboenden)

Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Nu kan du åter besöka ett boende men för att undvika smittspridning har rekommendationer tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Region Gävleborgs Smittskydd.
Med stöd av dessa har även lokala rekommendationer tagits fram, som vi uppmanar dig att följa.

Tänk på det här innan ett besök

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • Om du har förkylningssymtom som t.ex. snuva, halsont, luftvägsinfektion, hosta eller feber ska du stanna hemma.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Lokala rekommendationer

 • Kontakta våningen inför besöket för att försäkra dig om att ingen misstänkt smitta finns på boendet eller att omsorgsförvaltningens rekommendationer ändrats samt för att bestämma en tid så att vi ska kunna möta upp dig vid huvudentrén.
 • Besöket kan med fördel göras utomhus med social distansering. Besöket kan också ske bakom plexiglasskiva eller i enskilds lägenhet.
 • Besök ska inte ske i allmänna utrymmen.
 • Vi vill att du använder handsprit när du kommer samt när du lämnar boendet.
 • Vi rekommenderar dig att använda visir under hela besöket. Visiret får du av oss.
 • Tänk på att hålla fysisk distans till den du besöker och andra du möter, detta gäller även om personen är vaccinerad.
 • Om du varit sjuk avvakta med besök tills du varit frisk i minst två dagar.

För att skydda omsorgstagarna arbetar all personal i det vardagliga omsorgsnära arbetet med munskydd och för övrigt med visir i enlighet med smittskydd Gävleborgs rekommendationer.

Tack för visad hänsyn!

Gruppbostäder

Besökare som är helt friska kan besöka den boende i det egna hemmet, inte i de gemensamma lokalerna.
Det är fortfarande viktigt att tänka på god handhygien och att hålla avstånd.

Besöken kan med fördel göras utomhus.

Följer vi dessa rekommendationer visar vi hänsyn till samtliga boende och anställda samt minskar risken för smittspridning.

Daglig verksamhet inom LSS

Samtliga verksamheter inom daglig verksamhet har öppnat och bedriver sin verksamhet med vissa individuella restriktioner.

Verksamheter som ingår i Daglig verksamhet är bl.a. Fixar-Malte.

Hemtjänst

Hemtjänst – vid misstanke om, eller konstaterad smitta av Covid -19

Omsorgsförvaltningen och därmed hemtjänsten följer de rekommendationer som kommer från bl.a. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

För att minska smittspridning följer hemtjänsten basala hygienrutiner enl Socialstyrelsens rekommendationer, läs mer på: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vardhygien/basala-hygienrutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid symtom som t ex hosta, feber, andningssvårigheter hos en omsorgstagare ska personalen kontakta sjuksköterska som i sin tur vid behov kontaktar en läkare som bedömer om det är misstänkt smitta. Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta hos en omsorgstagare så används skyddsutrustning enligt rekommendation från Region Gävleborg. I sådana fall kommer personalgruppen som besöker den enskilde att minimeras i den omfattning som är möjligt.

Medarbetare har tydliga instruktioner att inte arbeta om de har symtom som snuva, hosta, feber eller symptom från luftvägarna samt att de ska inte ska gå tillbaka i arbetet förrän de har varit symtomfri i minst två dygn.

All personal som arbetar i det omsorgsnära arbetet använder munskydd i enlighet med smittskydd Gävleborgs rekommendationer.

Frånvaron i hemtjänsten är i dag något högre än normalt. Vid stor frånvaro kommer insatser att prioriteras bort enligt en given ordning. De som i så fall berörs av dessa prioriteringar får information via sin hemtjänstenhet. Omsorgsförvaltningen gör just nu omfattande rekryteringar för att kunna förstärka med personalresurser.

Vid misstänkta eller konstaterade fall av Covid -19 hos omsorgstagare inom hemtjänsten kommer vi inte att informera fler än de som närmast berörs.

Dagverksamheter och verksamhet för korttidsvistelser

 • Dagverksamheten Svea och Tallhöjden är stängda tillsvidare.
 • Vallbacksgården korttidsvistelse avråder från besök.
 • Rosengården och Karl-Johansgårdens kortidsvistelse:

Besöksförbudet på korttidsvistelser upphör.


Nu kan du åter besöka en korttidsvistelse men för att undvika smittspridning har rekommendationer tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Region Gävleborgs Smittskydd.
Med stöd av dessa har även lokala rekommendationer tagits fram, som vi uppmanar dig att följa.


Tänk på det här innan ett besök

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • Om du har förkylningssymtom som t.ex. snuva, halsont, luftvägsinfektion, hosta eller feber ska du stanna hemma.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Lokala rekommendationer

 • Kontakta våningen inför besöket för att försäkra dig om att ingen misstänkt smitta finns på boendet eller att omsorgsförvaltningens rekommendationer ändrats samt för att bestämma en tid så att vi ska kunna möta upp dig vid huvudentrén.
 • Besöket kan med fördel göras utomhus med social distansering. Besöket kan också ske bakom plexiglasskiva eller i enskilds lägenhet.
 • Besök ska inte ske i allmänna utrymmen.
 • Vi vill att du använder handsprit när du kommer samt när du lämnar boendet.
 • Vi rekommenderar dig att använda visir under hela besöket. Visiret får du av oss.
 • Tänk på att hålla fysisk distans till den du besöker och andra du möter, detta gäller även om personen är vaccinerad.
 • Om du varit sjuk avvakta med besök tills du varit frisk i minst två dagar.

För att skydda omsorgstagarna arbetar all personal i det vardagliga omsorgsnära arbetet med munskydd och för övrigt med visir i enlighet med smittskydd Gävleborgs rekommendationer.

Tack för visad hänsyn

Träffpunkter och matserveringar för externa gäster

Alla träffpunkter och matserveringar för externa besökare inom Omsorgsförvaltningen är stängda tills vidare.

Verksamheter inom Göranssonska Stiftelserna

Göranssonska Stiftelsernas ledning har valt att stänga verksamheterna för äldre som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset. Notera att stängningen inte beror på misstänkt smittspridning. Den görs utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från och med fredagen den 13 mars 2020 stängs Göranssonska Stiftelsens gårdar, kontoret och alla öppna verksamheter samt hembesök för äldre tills vidare.

Mer information och kontakt via Göranssonska stiftelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se