Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Omsorg & stöd - Coronaviruset

Här hittar du aktuell information från verksamheter inom omsorg och stöd med anledning av Coronaviruset - covid-19.

Tillgång till skyddsmaterial

Tillgång till skyddsmaterial är viktig för att minska smittspridning mellan enskilda som får omsorg och vård samt för att skydda medarbetare.

Materialtillgången är begränsad, därför sker ett omfattande arbete i syfte att säkra tillgången på kort och lång sikt. Omsorgsförvaltningen har en central funktion för att distribuera skyddsmaterial. Boenden och hemtjänstgrupper med misstänkt eller konstaterad smitta är prioriterade för leveranser.

Verksamheter inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsboenden (äldreboenden)

Besöksförbud på Vård- och omsorgsboenden

Vi har fortsatt besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden tillsvidare enligt rekommendaton av Folkhälsomyndigheten.

Smittskydd Gävleborg har lättat lite på restriktionerna och tillåter att närstående och omsorgstagare träffas tillsammans med personal utomhus.

Vi öppnar därför upp och tillåter besök på våra äldreboenden under vissa former, t.ex.

 • Vid bord utomhus som är delat med en plexiglasskiva
 • Möte via balkong

Personal ska alltid finnas med och tid för besök måste bokas.

Kontakt tas med respektive enhet.

Rekommendationer för äldreboenden och öppna förskolor (regiongavleborg.se)länk till annan webbplats

Nationellt besöksförbud på äldreboenden (krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gruppbostäder

Samtliga gruppbostäder öppnar för besök fr.o.m 20-06-10.

Besökare som är helt frisk kan besöka den boende i det egna hemmet, inte i de gemensamma lokalerna.
Det är fortfarande viktigt att tänka på god handhygien och att hålla avstånd.

Besöken kan med fördel göras utomhus.

Följer vi dessa rekommendationen visar vi hänsyn till samtliga boende och anställda samt minskar risken för smittspridning.

Daglig verksamhet inom LSS

Samtliga verksamheter med undtag för verkstaden Navet är stängd fr.o.m 20-04-16, tillsvidare.

Avsikten med åtgärden är att minska risken för att viruset ska spridas.

Hemtjänst

Hemtjänst – vid misstanke om, eller konstaterad smitta av Covid -19

Omsorgsförvaltningen och därmed hemtjänsten följer de rekommendationer som kommer från bl.a. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

För att minska smittspridning följer hemtjänsten basala hygienrutiner enl Socialstyrelsens rekommendationer, läs mer på: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vardhygien/basala-hygienrutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid symtom som t ex hosta, feber, andningssvårigheter hos en omsorgstagare ska personalen kontakta sjuksköterska som i sin tur vid behov kontaktar en läkare som bedömer om det är misstänkt smitta. Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta hos en omsorgstagare så används skyddsutrustning enligt rekommendation från Region Gävleborg. I sådana fall kommer personalgruppen som besöker den enskilde att minimeras i den omfattning som är möjligt.

Medarbetare har tydliga instruktioner att inte arbeta om de har symtom som snuva, hosta, feber eller symptom från luftvägarna samt att de ska inte ska gå tillbaka i arbetet förrän de har varit symtomfri i minst två dygn.

Frånvaron i hemtjänsten är i dag något högre än normalt. Vid stor frånvaro kommer insatser att prioriteras bort enligt en given ordning. De som i så fall berörs av dessa prioriteringar får information via sin hemtjänstenhet. Omsorgsförvaltningen gör just nu omfattande rekryteringar för att kunna förstärka med personalresurser.

Vid misstänkta eller konstaterade fall av Covid -19 hos omsorgstagare inom hemtjänsten kommer vi inte att informera fler än de som närmast berörs.

Dagverksamheter och verksamhet för korttidsvistelser

 • Dagverksamheten Svea och Tallhöjden är stängda tillsvidare.
 • Vallbacksgården korttidsvistelse avråder från besök.
 • Rosengården och Karl-Johansgårdens korttidsvistelse har fortsatt besöksförbud i enlighet med Region Gävleborg.
  Smittskydd Gävleborg har lättat lite på restriktionerna och tillåter att närstående och omsorgstagare träffas tillsammans med personal utomhus. Vi öppnar därför upp coh tillåter besök under vissa former, t.ex
  - Vid bord utomhus som är delat med en plexiglasskiva
  - Möte via balkong
  Personal ska alltid finnas med och tid för besök måste bokas.
  Kontakt tas med respektive enhet.

Träffpunkter och matserveringar för externa gäster

Alla träffpunkter och matserveringar för externa besökare inom Omsorgsförvaltningen är stängda tills vidare.

Verksamheter inom Göranssonska Stiftelserna

Göranssonska Stiftelsernas ledning har valt att stänga verksamheterna för äldre som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset. Notera att stängningen inte beror på misstänkt smittspridning. Den görs utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från och med fredagen den 13 mars 2020 stängs Göranssonska Stiftelsens gårdar, kontoret och alla öppna verksamheter samt hembesök för äldre tills vidare.

Mer information och kontakt via Göranssonska stiftelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens Kommun samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

Sidan uppdaterad: 2020-07-07
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se