Omsorg & stöd - Coronaviruset

Här hittar du aktuell information från verksamheter inom omsorg och stöd med anledning av Coronaviruset - covid-19.

Vaccinering mot Covid-19

På 1177.se kan du se vilka grupper som kan vaccinera sig nu samt boka tid för vaccination om du ingår i någon av grupperna.
Mer information om vaccination på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har bank-id kan ringa 026-15 03 00 för support.
Personer som inte kan ta sig till vaccinationsplatsen på egen hand eller med hjälp av andra, kan beställa en avgiftsfri transport. Boka vaccinationstid först och ring sedan 026-15 03 00 för att boka transport.

Tillgång till skyddsmaterial i våra verksamheter

Tillgång till skyddsmaterial är viktig för att minska smittspridning mellan enskilda som får omsorg och vård samt för att skydda medarbetare.

Materialtillgången är god i dagsläget och gjorda beställningar levereras enligt plan. Omsorgsförvaltningen har en central funktion för att distribuera skyddsmaterial.

Verksamheter inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsboenden (äldreboenden)

Besök vid äldreboenden

För att undvika smittspridning i samband med besök är det viktigt att följa de rekommendationer som gäller. Detta gäller även dig som är vaccinerad.

Tänk på det här innan ett besök

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • Om du har förkylningssymtom som t.ex. snuva, halsont, luftvägsinfektion, hosta eller feber ska du stanna hemma. Även vid mycket lindriga besvär.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Lokala rekommendationer

 • Kontakta våningen inför besöket för att försäkra dig om att ingen misstänkt smitta finns på boendet eller att omsorgsförvaltningens rekommendationer ändrats. För att minska trängsel bör antalet besökare vara så få som möjligt.
 • Besöket kan med fördel göras utomhus med social distansering. Besöket kan också ske i enskilds lägenhet.
 • Besök ska inte ske i allmänna utrymmen.
 • Vi vill att du använder handsprit när du kommer samt när du lämnar boendet.
 • Vi rekommenderar dig att använda munskydd under besöket. Har du svårigheter att använda munskydd kan vi erbjuda dig visir istället.
 • Tänk på att hålla fysisk distans till den du besöker och andra du möter, detta gäller även om du eller personen är vaccinerad.
 • Om du varit sjuk avvakta med besök tills du varit frisk i minst två dagar.

För att skydda omsorgstagarna arbetar all personal i det vardagliga omsorgsnära arbetet med munskydd och för övrigt med visir i enlighet med smittskydd Gävleborgs rekommendationer.

Tack för visad hänsyn!

Gruppbostäder

Besökare som är helt friska kan besöka den boende i det egna hemmet, inte i de gemensamma lokalerna.
Det är fortfarande viktigt att tänka på god handhygien och att hålla avstånd.

Besöken kan med fördel göras utomhus.

Följer vi dessa rekommendationer visar vi hänsyn till samtliga boende och anställda samt minskar risken för smittspridning.

Daglig verksamhet inom LSS

Samtliga verksamheter inom daglig verksamhet har öppnat och bedriver sin verksamhet med vissa individuella restriktioner.

Verksamheter som ingår i Daglig verksamhet är bl.a. Fixar-Malte.

Hemtjänst

Hemtjänst – vid misstanke om, eller konstaterad smitta av Covid -19

Omsorgsförvaltningen och därmed hemtjänsten följer de rekommendationer som kommer från bl.a. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

För att minska smittspridning följer hemtjänsten basala hygienrutiner enl Socialstyrelsens rekommendationer, läs mer på: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vardhygien/basala-hygienrutiner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid symtom som t ex hosta, feber, andningssvårigheter hos en omsorgstagare ska personalen kontakta sjuksköterska som i sin tur vid behov kontaktar en läkare som bedömer om det är misstänkt smitta. Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta hos en omsorgstagare så används skyddsutrustning enligt rekommendation från Region Gävleborg. I sådana fall kommer personalgruppen som besöker den enskilde att minimeras i den omfattning som är möjligt.

Medarbetare har tydliga instruktioner att inte arbeta om de har symtom som snuva, hosta, feber eller symptom från luftvägarna, även vid mycket lindriga besvär.
Medarbetar som arbetar inom vård och omsorg ska boka sig för egenprovtagning via 1177.se Vid positivt labsvar stanna hemma i minst sju dagar varav minst 2 dagar feberfrihet.

All personal som arbetar i det omsorgsnära arbetet använder munskydd i enlighet med smittskydd Gävleborgs rekommendationer.

Frånvaron i hemtjänsten är i dag något högre än normalt. Vid stor frånvaro kommer insatser att prioriteras bort enligt en given ordning. De som i så fall berörs av dessa prioriteringar får information via sin hemtjänstenhet. Omsorgsförvaltningen gör just nu omfattande rekryteringar för att kunna förstärka med personalresurser.

Vid misstänkta eller konstaterade fall av Covid -19 hos omsorgstagare inom hemtjänsten kommer vi inte att informera fler än de som närmast berörs.

Dagverksamheter och verksamhet för korttidsvistelser

Besök vid korttidsvistelser

 • Vallbacksgårdens korttidsvistelse har öppet för besök med vissa individuella restriktioner. Kontakta personal för vidare information.
 • Rosengården och Karl-Johansgårdens kortidsvistelse tillåter besök och då gäller nedanstående rekommendationer.

För att undvika smittspridning finns rekommendationer som vi uppmanar dig att följa.


Tänk på det här innan ett besök

För att undvika smittspridning i samband med besök är det viktigt att följa de rekommendationer som gäller. Detta gäller även dig som är vaccinerad.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • Om du har förkylningssymtom som t.ex. snuva, halsont, luftvägsinfektion, hosta eller feber ska du stanna hemma, även vid mycket lindriga besvär.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Lokala rekommendationer

 • Kontakta våningen inför besöket för att försäkra dig om att ingen misstänkt smitta finns på boendet eller att omsorgsförvaltningens rekommendationer ändrats. För att minska trängsel bör antalet besökare vara så få som möjligt.
 • Besöket kan med fördel göras utomhus med social distansering. Besöket kan också ske i enskilds lägenhet.
 • Besök ska inte ske i allmänna utrymmen.
 • Vi vill att du använder handsprit när du kommer samt när du lämnar boendet.
 • Vi rekommenderar att du använder munskydd vid besök. Har du svårigheter att använda munskydd kan vi erbjuda dig visir istället.
 • Tänk på att hålla fysisk distans till den du besöker och andra du möter, detta gäller även om du eller personen är vaccinerad.
 • Om du varit sjuk avvakta med besök tills du varit frisk i minst två dagar.

För att skydda omsorgstagarna arbetar all personal i det vardagliga omsorgsnära arbetet med munskydd och för övrigt med visir i enlighet med smittskydd Gävleborgs rekommendationer.

Tack för visad hänsyn

Träffpunkter och matserveringar för externa gäster

Träffpunkterna öppnar i lite mindre skala 1 november och i full skala från 22 november.

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona