Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Hjälp- och stödinsatser

Personlig assistans - insats för personer som behöver hjälp med grundläggande behov, dvs hjälp med hygien, av- och påklädning, inta måltider och kommunikation.
Personlig assistans
 
Ledsagning - insats för personer som behöver hjälp till och från olika aktiviteter, besöka vänner eller för att bara ta en promenad.
Ledsagning
 
Kontaktperson - insats för personer som behöver en medmänniska, en fritidskompis att göra roliga saker tillsammans med.
Kontaktperson
 
Avlösarservice - insats för personer som behöver avlösning i det egna hemmet. En person som tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga.
Avlösarservice
 
Korttidsvistelse - insats för personer som behöver miljöombyte och rekreation. Insatsen är även till för att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan ges i kortidshem, på kottidsplats, i annan familj eller på annat sätt.
Korttidsvistelse
 
Korttidstillsyn över 12 år - insats för ungdomar som behöver fortsatt fritids efter att de fyllt 12 år. Insatsen erbjuds före och efter skoldagen samt under lov.
Korttidstillsyn över 12 år
 
Daglig verksamhet - insats som ger sysselsättning till personer i yrkesverksam ålder. Förutom att insatsen erbjuds i kommunal verksamhet kan insatsen även ges i form av praktikplats ute på olika företag.
Daglig verksamhet

Boende - insats för personer som bor i egen lägenhet och behöver viss hjälp. Ju mer hjälp som behövs desto närmare personalen behöver lägenheten ligga. För personer som behöver mer kontinuerlig hjälp finns olika boendealternativ.
Boenden

Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds vid behov insatser enligt ovan.
Socialpsykiatri

Bostadsanpassning
Kommunen kan under vissa förutsättningar ge bidrag till anpassning av permanentbostäder. Västra gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning handlägger frågor om bostadsanpassningbidrag.

För mer information. se: Bostadsanpassningsbidrag

Allmänt stöd

God man
En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg.
God man

Färdtjänst
Färdtjänst är särskild kollektivtrafik, ett komplement till vanliga linjebussar.
Färdtjänst

Anhörigstöd
Verksamheten riktar sig till anhöriga, närstående och vänner som hjälper eller stöttar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning.

Anhörigcenter finns på Dalbacken i centrala Sandviken. Anhörigcenter är en mötesplats som kan erbjuda fika, föredrag, samtalsgrupper, studiecirklar, kortare kurser och tematräffar.

Som anhörig/närstående kan man få hjälp med viss avlösning på Dalbacken.
Anhörigstöd

Personligt ombud
Det personliga ombudet kan vara "språkrör" och  insatserna riktar sig till  personer som har psykiska funktionsnedsättningar.
Personliga ombud

Parkeringstillstånd
Tekniska kontoret handlägger frågan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar.
Parkeringstillstånd

Rehab och hjälpmedel

Rehabenheten

Om hjälpmedel, landstinget Gävleborg, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2016-12-06
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se