Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Riskbruk, skadligt bruk och beroende- behandling i öppenvård, Svalan

Svalan bedriver kartläggning, rådgivning, psykosocial behandling och stöd i alkohol-, läkemedel- och narkotikafrågor.

Har du eller en närstående problem?

Har du alkohol- eller drogproblem? Är Du orolig för att du dricker för mycket? Hos oss kan du få rådgivning, konsultation, psykosocial behandling och stöd. Känner du någon som har problem med alkohol, narkotika eller läkemedel? Har Du växt upp med missbruk och beroende i familjen? Närstående kan få stöd och hjälp.

Alla som är 18 år och äldre samt bor i Sandvikens kommun är välkomna att kontakta oss.

Vi erbjuder:

  • Kartläggning och bedömning av missbruks- och beroendeproblematik samt rådgivning
  • Grundbehandling och eftervårdsbehandling enligt 12-stegsmodellen
  • CRA, en KBT baserad behandlingsmetod
  • Stöd till närstående ges i grupp

Samverkan mellan kommun och Region Gävleborg

Vi samarbetar med Beroendecentrum, Region Gävleborg i medicinska frågor. Beroendecentrum hjälper dig med:

  • Medicinska bedömningar
  • Vårdplanering
  • Abstinensbehandling
  • Läkemedelsnedtrappning
  • Drogscreening och provtagning

Mer information

Medborgarservice 026 -24 00 00