Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning

Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen, erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning hemtjänstinsatser, hemsjukvård, rehabiliterande och förebyggande insatser samt andra kompletterande stödinsatser för att underlätta för dig i vardagen och ge dig en ökad trygghet i ditt hem.

Du som har en funktionsnedsättning kan även ha rätt till olika former av insatser som ger dig det stöd du behöver. Det kan vara rådgivning, hjälpmedel och/eller att få hjälp att komma ut bland andra människor.

Mer information

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.

Mer information om vård- och omsorgscollege på Bessemerskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.