Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anhörigstöd

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet kan få olika former av stöd av kommunen.

Anhörigcenter

Verksamheten riktar sig till anhöriga, närstående och vänner som hjälper eller stöttar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning.

Anhörigcenter finns på Dalbacken i centrala Sandviken. Anhörigcenter är en mötesplats som kan erbjuda fika, föredrag, samtalsgrupper, studiecirklar, kortare kurser och tematräffar.

Fri avlösning

Du som vårdar någon närstående har rätt till fri avlösning i hemmet. För att fri avlösning ska kunna erbjudas krävs att din närstående har ett omfattande behov av personlig omvårdnad, demensproblematik eller andra kognitiva funktionsnedsättningar som kräver dagliga insatser/tillsyn. Merparten av hjälpinsatserna utförs av dig som anhörig.

Syftet med avlösningen är att du som vårdar ska få möjligheter till egen tid för avkoppling eller egna aktiviteter.

Fri avlösning ges max 12 timmar per kalendermånad. Du kan välja att dela upp timmarna på flera tillfällen, eller ta ut dem sammanhängande. Avlösningen utförs av hemtjänstpersonal som kommer hem till din närståendes bostad på den tid som man kommit överens om.

För personer över 75 år administreras avlösningen av Anhörigcenter, övriga hänvisas till Biståndshandläggarenheten.

Kontakt

Medborgarservice:
E-post: medborgarservice@sandviken.se
Tel: 026-24 00 00