Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik, ett komplement till vanlig kollektivtrafik såsom bussar och tåg. Du kan resa i hela Gävleborgs län på ditt färdtjänsttillstånd.

Några kriterier för färdtjänst är:

 • Du måste vara folkbokförd i Sandvikens kommun.
 • Du ska på grund av din funktionsnedsättning ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
 • Funktionsnedsättningen ska vara bestående i minst 3 månader.
 • Din funktionsnedsättning ska styrkas med ett medicinskt utlåtande författat på svenska och utskrivet just för ansökan om färdtjänst. Utlåtandet ska inte vara äldre än tre månader vid ansökningsdatumet.

Får du tillstånd har du rätt att resa inom Gävleborgs län till fastställd taxa. Antalet resor är oftast begränsat till 300 enkelresor/år och kan även av olika skäl begränsas till annat antal.

Vad händer när tillståndsperioden är slut?

Om behov av färdtjänst kvarstår då tillståndet löper ut, behövs en ny ansökan göras. Bifoga ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning och dina svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Utlåtandet ska inte vara äldre än tre månader vid ansökningsdatumet.

Tänk på att ansöka i god tid, gärna 1 månad innan tillståndet löper ut.

Ansök om färdtjänst

Ditt ärende behandlas med sekretess.

Beställningscentral

Du som redan har färdtjänst kan göra dina resebokningar på
telefon 0771-64 64 65.

Beställningscentralen är öppen:
Vardagar kl. 06.00-22.00
Lördagar och heldagsaftnar kl. 07.00-22.00
Sön- och helgdagar kl. 08.00-22.00

För att boka färdtjänst per texttelefon ring 90 160

Viktigt att tänka på!

När du beställer din resa vill personalen vid beställningscentralen veta:

 • ditt namn
 • tid och adress för hämtning och returresa
 • om du har ledsagare eller medresenär/barn med dig
 • om du behöver någon extra hjälp
 • om du använder hjälpmedel, t ex rollator eller rullstol
 • bilbarnstol eller bälteskudde ska du som resenär hålla med.

Trafikeringstid

Resa kan genomföras under följande tider:

Måndag-torsdag kl. 05.00-23.30
Fredag, lördag, dag före röd dag kl. 05.00-02.30
Söndag, helgdag kl. 07.00-23.30

Egenavgift för färdtjänst

Zon

Vuxen*

Ungdom**

1

50

25

2

60

30

3

80

40

4

95

50

5

120

60

6

135

70

7

150

75

8

170

85

9

185

95

10

225

115

* gäller från och med den dag man fyller 20 år
** gäller till och med 19 år

Resor som inte är färdtjänst

 • Resor som företas till och från sjukhuset (när resenären är patient) är sjukresor och bekostas av landstinget.
 • Resor som studenter företar till och från riksgymnasium bekostas oftast av CSN.
 • Resor som sker till rehab kan bekostas av Landstinget.
 • Arbetsträning kan bekostas av Försäkringskassan.
 • Resor som sker till särskolan på ordinarie läsdagar är skolskjuts.

Kontakta i så fall någon av ovanstående enheter om de kan ordna din resa.

Om din ansökan avslås

Om du fått avslag på din färdtjänstansökan kan du överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten i Falun men sändas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken.

Ledsagarbiljett på kollektivtrafik

På kollektivtrafiken i länet (buss och X-tåg) erbjuds den färdtjänstberättigade möjligheten att kostnadsfritt ta med en person som ledsagare. Den färdtjänstberättigade betalar sin egen biljett.

Tillståndet för "Ledsagarbiljett på kollektivtrafik" gäller under samma tid som färdtjänsttillståndet. För beställning av "Ledsagarbiljett" eller om du har frågor, kontakta färdtjänsthandläggare. De nås via Medborgarservice 026-24 00 00.

Tillgänglighet bussar och tåg

Bussar i linjetrafik i länet är tillgänglighetsanpassade enligt gällande EU-direktiv och svensk lagstiftning vilket innebär att alla bussar är utrustade med ramp eller lift. Majoriteten av bussarna är av låggolvstyp, dvs har lågt insteg vid fram- och mittdörr. De turer som körs med bussar som inte har lågt insteg finns utmärkta i X-trafiks Reseplanerare. Uppgiften kan man även få av kundservice på tel. 0771-910109.

På varje X-tåg finns en tågvärd för kundservice, har du särskilda behov talar du om det för tågvärden. X-tågen har lågt insteg och invändig hiss. Perronghöjden kan variera på olika stationer, det löser tågvärden vid behov med en särskild ramp. Skyltar och utrop finns ombord som upplyser om trafikinformation och nästa station. Tyst avdelning finns i den södra delen på trevagnarstågen .

Hiss för att komma ombord med hjälpmedel och barnvagnar finns alltid vid ingången längst norrut på tåget. Hjälpmedel får max vara 100 cm x 136 cm i omkrets och väga max 500 kg för att kunna komma ombord och använda den invändiga hissen.

Arbetsresor

De som har ett anställningsförhållande och som på grund av svår funktionsnedsättning inte kan färdas till sitt arbete på egen hand eller åka kollektivt, kan ansöka om arbetsresor med färdtjänst.

Avgiften för arbetsresor är som för 30-dagarskort på den vanliga kollektivtrafiken, betalning sker via postgiro i förskott till kommunen.

Tillämpningsanvisningar

Vill du läsa tillämpningsanvisningar för färdtjänst, se Tillämpningsanvisningar färdtjänstPDF (pdf, 265.1 kB).

Riksfärdtjänst

Om man på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader kan man ansöka om riksfärdtjänst för privata resor inom Sverige. Särskild prövning görs inför varje resa.

Ansökan om resa bör ske senast tre veckor innan planerad avfärd. Resenären får vara beredd på att restiden kan förskjutas då samåkning tillämpas.

Tillämpningsanvisningar

Vill du läsa tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst, klicka på Tillämpningsanvisningar riksfärdtjänstPDF (pdf, 198.6 kB).

Vi frågar våra kunder

Varje månad kontaktas ett antal färdtjänstresenärer av intervjuare på uppdrag av länets kommuner. Vid telefonintervjun ställs frågor om hur man tycker den senaste resan fungerat, om man fått vänta och vilket bemötande man fått av chaufför och beställningspersonal. När vi sammanställer svaren från undersökningarna visar det sig att våra kunder är rätt nöjda. Om du som färdtjänstresenär upplever att din resa inte uppfyller dina önskemål i enlighet med kommunens färdtjänstreglemente, är vi på Färdtjänst mycket angelägna om att du meddelar oss det. Har fel begåtts, så kan vi med din hjälp rätta till det och har möjlighet att kompensera drabbade resenärer.

Kontaktuppgifter

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för planering och handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst.
Medborgarservice 026-24 00 00.

Frågor som rör dina resor med färdtjänst och riksfärdtjänst ställs till X-Trafiks Beställningscentral, telefon 0771-64 64 65.

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se