Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kvalitetsmätningar och rapporter

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna.  Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Vi vill ge bra hjälp och service och har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.

Brukarundersökning

Omsorgsförvaltningen gör brukarundersökningar för att ta reda på vad som upplevs bra och vad som kan utvecklas ännu mer.

Senaste brukarundersökningen presenteras här:
Enkät LSS HT 2015 Pdf, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 124.5 kB)

Kvalitets- och jämförelserapporter  

Öppna Jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsens  gemensamma rapport med öppna jämförelser i hela Sverige av vården och omsorgen om äldre.
Se: Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreguiden

Äldreguiden jämför kvaliteten på vården och omsorgen vid landets äldreboenden, korttidsboenden, dagverksamheter och hemtjänstverksamheter. Man jämför kvaliteten på vården och omsorgen mellan landets kommuner,
se: Äldreguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämförelseprojektet

Rapporter inom Handikappomsorg
Här hittar du rapporter gjorda inom Jämförelseprojektet från och med 2007 till och med 2011.
De 18 rapporterna är gjorda ur ett brukar- och medborgarperspektiv inom området hand

Revisionsrapport avseende styrning och ledning inom hemtjänst.

Se: Revisionsrapporter

Kommungemensamma kvaltitetsrapporter/jämförelser

Övriga kvalitetsrapporter för kommunens verksamheter