Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Korttidsvistelse

För att beviljas korttidsvistelse ska något eller några av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Behov av utredning för att bedöma personens enskilda behov.
  • Behöver tillsyn och/eller omsorg över dygnet under en begränsad period.
  • Omvårdnad vid livets slutskede.
  • Har anhöriga som behöver avlastning.

Ansökan görs hos handläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut. Insatsen är behovsprövad och beviljas utifrån det personliga behovet.

För att komma i kontakt med någon av kommunens handläggare ring Medborgarservice (026-24 00 00) och fråga efter handläggarenheten.
 

Enheter med korttidsvistelse  

I kommunen finns korttidsvistelse på följande enheter:

Korttidsvistelse för personer med demenssjukdom finns på följande demensboenden:

  • Karl-Johangårdarna, centrala Sandviken,
  • Ängsbacken, centrala Sandviken,
  • Solbacken, centrala Sandviken  
  • Kvarteret Lillvik, Storvik

Sidan uppdaterad: 2018-08-14
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se