Rosengården

Rosengården ligger i anslutning till Sandvikens sjukhus och erbjuder korttidsvistelse.   

Det tidigare besöksförbudet i samband med Coronapandemin har upphört.
Mer information om vad som gäller i samband med besök

Kontakt    

Enhetschef: Nina Knutsson
Tel 026-24 20 05

Sjuksköterskeexpedition:
A-sidan Tel: 026-24 20 01, 026-24 20 02
B-sidan tel: 026-24 20 03

Personal A- och B-sidan
Tel:026-24 20 04

Besöksadress:

Lasarettsleden 4, Sandviken       

Postadress:
Sandvikens kommun
Omsorgsförvaltningen, Rosengården
811 80  Sandviken