Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gruppbostäder och servicebostäder

Gruppbostad

Gruppbostad är till för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Boendet har fast bemanning.

Gruppbostad är ett litet antal lägenheter, vanligen 5 - 6 lägenheter, som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Lägenheterna ska vara fullvärdiga. Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Att bo i gruppbostad innebär en egen lägenhet med gemenskap och samvaro i anslutning till bostaden.

Servicebostad

Servicebostad är till för personer som bor i en egen lägenhet och har tillgång till både personal och gemensamhetslokal. Antingen ligger lägenheterna utspridda i ett bostadsområde eller i en trappuppgång.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är en boendeform för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet har gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt.

Boendestöd

Boendestöd består främst av stöd och service i boendet, att skapa och återskapa olika sociala funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Boendestöd utförs till personer i egna boenden runt om i Sandvikens kommun.

Beskrivning av förvaltningens gruppbostäder och servicebostäder

Gruppbostäder

Blodriskan

Blodriskegränd 10 C, 811 53 Sandviken
tel: 026‑240185
I bostadsområdet Björksätra. Närhet till affär och kommunikationer. För dig som lever ett liv i lugnare tempo och som har omvårdnadsbehov samt behov av stöd i vardagen. För dig som vistas hemma under vardagarna i ganska stor utsträckning.
Enhetschef Oscar Holmberg Brorsson, Tel: 026-24 20 19

Borrsjöå

Norråsvägen 2, 812 93 Kungsgården
För dig som har neuropsykiatrisk diagnos utan fysiska funktionsnedsättningar och som har stort omvårdnadsbehov.
Enhetschef Christina Järveback, Tel 026-24 13 70

Flygeln

Tallbacksvägen 10, Sandviken
I bostadsområdet Norrsätra.
Enhetschef Maria Bodin, Tel: 026-24 13 26

Hedgrind

Hedåsvägen 18, 811 61 Sandviken
tel: 026-24 14 30
Boende i markplan som är anpassat för olika hjälpmedel. Lugn utemiljö. För dig som lever i lugnare tempo och har högt omvårdnadsbehov.
Enhetschef Ingela Josefsson, Tel 026-24 19 91

Kantarellen

Västerled 130, 811 50 Sandviken
I bostadsområdet Björksätra.
Enhetschef Ulrika Jansson, Tel 026-24 13 70

Smassen 3

Smassens väg 3, 811 51 Sandviken
tel: 026-24 03 61
I bostadsområdet Björksätra.För dig som lever ett aktivt liv och som under vardagarna har någon form av sysselsättning.
Enhetschef Ingela Josefsson, Tel 026-24 19 91

Smassen 47

Smassens väg 47 C, 811 51 Sandviken
tel: 026-241588
I bostadsområdet Björksätra. För dig som har psykiatriska funktionsnedsättningar och stort omvårdnadsbehov.
Enhetschef Patrik Larsson, Tel 026-241999

Thore Petré

Thore Petrégatan 2, 812 30 Storvik
tel: 0290-335 10
För dig som har behov av ett äldreboende och har stort omvårdnadsbehov och hälso-och sjukvårdsbehov.
Enhetschef Christina Järveback, Tel 026-24 13 70

Västerled

Västerled 104, 811 50 Sandviken
tel: 026-276008 
I bostadsområdet Björksätra. Närhet till affär och kommunikationer. För dig som lever ett aktivt liv och som under vardagarna har någon form av sysselsättning.
Enhetschef Oscar Holmberg Brorsson, Tel: 026-24 20 19

Servicebostäder

Zatelliten

Västerled 102 B, 811 50 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70

Norrsätra

Tallbacksvägen 29 A, 811 41 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70

Nya Bruket

Bessemergatan 5 G, 811 33 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70

Sidan uppdaterad: 2020-01-16
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se