Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Handläggarenheten

Handläggarna vid Omsorgsförvaltningen i Sandviken utreder och beslutar om insatser för personer med funktionsnedsättningar.

De lagar som styr är


Kontaktuppgifter

Enhetschef
Kristina Kouva
Tel: 026-24 15 93
E-post: kristina.kouva@sandviken.se

Biståndshandläggare

För dig som har behov av insatser för att klara din vardag, ex. hemtjänst.
Kontakta biståndshandläggare via Medborgarservice tele: 026‑24 00 00 på telefontid kl. 8.45-9.30 måndag – fredag. Övrig tid (08.00-17.00, måndag-fredag) kan du lämna meddelande till handläggare via Medborgarservice.

Övriga handläggare nås via direktnummer enligt nedan.

Handläggare LSS

Vuxenteamet LSS

Tel: 026-24 06 18 (Födda dag 1-3)

Tel: 026-24 13 11 (Födda dag 4-7)

Tel: 026-24 18 84 (Födda dag 8-16)

Tel: 026-24 20 45 (Födda dag 17-22)

Tel: 026-24 20 11 (Födda dag 23-31)

Barnteamet LSS

Tel: 026-24 20 45 (Födda dag 1-15)

Tel: 026-24 06 18 (Födda dag 16-31)

Socialpsykiatri

Tel: 026-24 19 36 (Födda dag 1-15)

Tel: 026-24 12 89 (Födda dag 16-31)

Överklaga beslut, besvärshänvisning

Om man är missnöjd med ett beslut finns möjlighet att överklaga.
Överklagan/besvärshänvisning

Mer information

Sidan uppdaterad: 2020-10-15
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se