Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kontaktperson för dig som har en funktions­nedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och tycker att det är svårt med sociala kontakter så kan en kontaktperson vara ett bra stöd för dig. Kontaktpersonen kan hjälpa dig att delta i olika aktiviteter och träffa fler människor.

Du och din kontaktperson kommer överens om var eller när ni ska träffas och vad ni ska hitta på tillsammans. Ni bestämmer själva vilken dag och tid det passar att ses. Ni kan göra olika aktiviteter tillsammans som till exempel att idrotta, shoppa, äta på restaurang, göra utflykter eller promenera.

Det kostar ingenting att ha en kontaktperson, men du betalar själv för aktiviteter som du gör tillsammans med kontaktpersonen.

Ansök om kontaktperson

Du ansöker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör en av följande personkretsar:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det betyder att du har mycket svårt att på egen hand klara av vardagliga saker. Du kan till exempel ha svårt att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med andra.

I steg 1 utreds om du tillhör någon av personkretsarna. I steg 2 utreds ditt behov av stöd och en bedömning görs om du har rätt till sökt insats.

Du som är mellan 18 år och 65 år och har dokumenterad diagnos för varaktig psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt ADHD ansöker om hjälp som insats inom socialpsykiatri med stöd enligt socialtjänstlagen - SoL.
I bedömningen utreds om du har avgörande svårigheter med att klara av din vardag på grund din funktionsnedsättning.

Vill du bli kontaktperson?

Att vara kontaktperson för en person med funktionsnedsättning innebär att vara en vän och medmänniska. Det krävs ingen specifik yrkeskompetens, men däremot behövs ett starkt personligt engagemang och intresse för andra människor.

Kontaktpersonen ska ta initiativ till fritidsaktiviteter, skapa gemenskap och hjälpa personen med funktionsnedsättning att skapa kontakter utanför sitt eget hem.

Omfattningen av uppdragen varierar. Personer med funktionsnedsättning har ofta ett begränsat socialt nätverk och kan sakna erfarenhet av samhällets möjligheter och aktiviteter. Här kommer du som medmänniska in i bilden och spelar en viktig roll. Att vara kontaktperson berikar livet, både för dig själv och för personen du stödjer.

När du utses till kontaktperson kommer du att få mer information om tystnadsplikt, sekretess och vad uppdraget innebär. Uppföljning av uppdraget sker regelbundet och vid behov kommer du även att erbjudas handledning.

Som kontaktperson kommer du att få ett arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen varierar beroende på uppdragets omfattning och innehåll.

För dig som är kontaktperson

Du kan rapportera utförda aktiviteter genom vår e-tjänst

Mer information

Kontakta oss om du vill du veta mer.

Hanna Persson
E-post: hanna.persson@sandviken.se

Enhetschef Ulrika Jansson
E-post: ulrica.jansson@sandviken.se

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut