Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kvalitetsmätningar och rapporter

Omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från undersökningar eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.

Brukarundersökning

Omsorgsförvaltningen gör brukarundersökningar för att ta reda på vad som upplevs bra och vad som kan utvecklas ännu mer.

Senaste brukarundersökningen presenteras här:
Enkät LSS HT 2015PDF (pdf, 124.5 kB)

Kvalitetsredovisningar och jämförelser

Jämförelseprojektet -Rapporter inom Handikappomsorg
Här hittar du rapporter gjorda inom Jämförelseprojektet från och med 2007 till och med 2011.
De 18 rapporterna är gjorda ur ett brukar- och medborgarperspektiv inom området handikappomsorg.
Kvalitetsredovisningar och jämförelserPDF (pdf, 553.4 kB)

Kommungemensamma kvaltitetsrapporter/jämförelser

Övriga kvalitetsrapporter för kommunens verksamheter

Sidan uppdaterad: 2018-09-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se