Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Personlig assistans

Rätten till personlig assistans har inneburit stora förbättringar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till människor med omfattande funktionsnedsättning.

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som kan ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.

Insatsen regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Assistansersättning regleras i socialförsäkringsballken (SFS 2010:110), SFB.

Assistans för personliga behov

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

Individen kan välja hur insatsen ska utföras

Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita, till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.

Över tjugo timmar kan ge assistansersättning

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning enligt SFB. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen.

Kontakta oss

Du som är intresserad att få veta mer kontakta:

Enhetschef Marcus Olofsson
Tel:026-24 13 29
E-post:marcus.olofsson@sandviken.se 

Enhetschef Oskar Holmberg Brorsson
Tel: 026-24 20 19  
E-post: oskar.holmberg.brorsson@sandviken.se

Enhetschef  Ingela Josefsson
Tel: 026-24 19 91
E-post: ingela.josefsson@sandviken.se 

Enhetschef Christina Järveback
Tel: 026-24 13 97
E-post: christina.jarveback@sandviken.se

Enhetschef Maria Bodin
Tel: 026-24 13 26
E-post: maria.bodin@sandviken.se

Enhetschef/er Ulrika Jansson
Tel: 026-24 16 98
E-post: ulrica.jansson@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-10-21
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se