Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri riktar sig till dig med psykisk funktionsnedsättning som medför väsentliga svårigheter och inverkar på den dagliga livsföringen (sociala konsekvenser). Funktionsnedsättningen ska bedömas vara långvarig. Insatsen kan beviljas till personer mellan 18-65 år.

Boendestöd

Boendestöd går ut på att stärka den egna förmågan att hantera vardagslivet både inom och utanför det egna hemmet, att skapa och återskapa olika sociala funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Boendestödet ges till personer som bor i sina egna hem i Sandvikens kommun.

Sysselsättning

Sysselsättning kan beviljas till personer som är i yrkesverksam ålder och som inte utbildar sig. I första hand bör möjligheten till arbetsmarknadsåtgärder genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vara utredd.

Verksamheter för sysselsättning - Daglig verksamhet Öppnas i nytt fönster.

Annette Eriksson
E-post; annette.ericsson@sandviken.se
Tel: 026-24 17 02

Bostad med särskild service

Om en person inte kan få tillräckligt med stöd och hjälp i sitt eget hem genom boendestöd eller hemtjänst, kan kommunen bevilja en bostad med särskild service. Denna insats ges till personer med ett betydande behov av stöd och tillsyn som sträcker sig under hela dygnet.

Smassen 47 är ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Boendet består av 12 lägenheter. Varje lägenhet är ca 30 m² och har dusch, toalett och ett litet pentry. Boendet har också gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt.

Har du ytterligare frågor om stöd och insatser, kontakta handläggare Socialpsykiatri

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan fungera som en talesperson för en person med psykisk funktionsnedsättning om personen själv önskar det. Ombudet kan hjälpa personen i olika situationer, till exempel vid kontakter med myndigheter, sjukvården och olika föreningar.
Mer information om personligt ombud