Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri riktar sig till dig med psykisk funktionsnedsättning som medför väsentliga svårigheter och inverkar på den dagliga livsföringen (sociala konsekvenser). Funktionsnedsättningen ska bedömas vara långvarig. Insatsen kan beviljas till personer mellan 18-65 år.

Boendestöd

Boendestöd syftar till att stärka den egna förmågan att hantera vardagslivet både inom och utanför det egna hemmet, att skapa och återskapa olika sociala funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Boendestöd utförs till personer i egna boenden runt om i Sandvikens kommun.

Sysselsättning

Sysselsättning kan beviljas till personer som är i yrkesverksam ålder och som inte utbildar sig. Möjlighet till arbetsmarknadsåtgärder via samverkan Arbetsförmedling/Försäkringskassan ska i första hand vara utredd.

Verksamheter för sysselsättning - Daglig verksamhet Öppnas i nytt fönster.

Annette Eriksson
E-post; annette.ericsson@sandviken.se
Tel: 026-24 17 02

Bostad med särskild service

Om inte behovet av stöd och hjälp kan tillgodoses i det egna boendet med boendestöd eller hemtjänst kan kommunen bevilja Bostad med särskild service. Insatsen beviljas till personer med ett omfattande stöd- och tillsynsbehov som sträcker sig över hela dygnet.

Smassen 47 är ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Boendet består av 12 lägenheter. Varje lägenhet är ca 30 m2 och har dusch, toalett och ett litet pentry. Boendet har också gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt.

Har du ytterligare frågor om stöd och insatser, kontakta handläggare Socialpsykiatri

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan vara "språkrör" för en person med psykisk funktionsnedsättning om han/hon vill det och hjälpa honom/henne vid t.ex. kontakter med myndigheter, sjukvård och föreningar.
Mer information om personligt ombud