Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tillgänglighet kommunala lokaler

För att underlätta ditt besök hittar du här en förteckning över tillgänglighetsanpassningar i kommunens lokaler.

Stadshuset

 • Dörröppnare vid huvudentré samt ingång till kommunfullmäktiges sammanträdesrum
 • Hiss
 • Toalett 1 trappa upp
 • Parkeringsplats för personer med rörelsehinder

Kulturcentrum

 • Dörröppnare vid entré Folkets Hus
 • Tillgänglighetsanpassad toalett finns i entréplan Folkets Hus och Kulturcentrum
 • Platser för rullstol finns i Teatern, Musikverket och Teaterbruket
 • Hiss i Folkbiblioteket och Folkets Hus

Parkbadet

 • Dörröppnare vid entré
 • Toalett
 • Handikapplyft till bassäng
 • Omklädningsrum
 • Duschsäng

Omsorgsförvaltningen

Förvaltningskontor, Hamngatan 12

 • Dörröppnare vid entré
 • Hiss
 • Parkeringsplats för personer med rörelsehinder

Träffpunkt Bruket – öppen dagverksamhet

 • Dörröppnare vid entré
 • Toalett
 • Hiss
 • Parkeringsplats för personer med rörelsehinder
 • Samlingssal tillgänglig för alla
 • Angöringsplats för taxi
 • Sittplats i väntan på taxi

Träffpunkt Dalbacken – öppen dagverksamhet

 • Dörröppnare vid entré
 • Toalett
 • Samlingssal tillgänglig för alla, hörselslinga finns
 • Sittplats i väntan på taxi

Ängsbacken, äldreboende

 • Dörröppnare vid entré
 • Tillgänglighetsanpassad toalett
 • Hiss
 • Parkeringsplats för personer med rörelsehinder
 • Angöringsplats för taxi
 • Sittplats i väntan på taxi

Plangården

 • Dörröppnare vid entré
 • Tillgänglighetsanpassad toalett

Kunskapsförvaltningen

Alsjöskolan

 • Entré
 • Toalett

Bessemerskolan, Industrivägen

 • Entré
 • Tillgänglighetsanpassad toalett

Björkparken, Nävergården och Sätralinjens förskolor

 • Entré

Bullerbyns förskola

 • En entré tilllgänglighetsanpassad

Grundsär- och träningsskolan

 • God tillgänglighet på träningsskolan

Gullhedskolan

 • Tilllgänglighetsanpassad toalett

Murgårdsskolan F-9

 • Entré
 • Tillgänglighetsanpassad toalett

Norrsätraskolan F-6

 • Ramp till matsal och aula

Pinnhagens förskola

 • Entré

Smassens förskola

 • Entré
 • Tillgänglighetsanpassad toalett

Sätra skola

 • Ramp till skolans matsal

Vallhovskolan

 • Entré
 • Tillgänglighetsanpassad toalett

Årsunda förskola

 • Entré
 • Törnrosdalen, anpassad entré genom personalingången
 • Tillgänglighetsanpassad toalett

Årsunda kyrkskola

 • Entré
 • Tillgänglighetsanpassad toalett